Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

U TOKU IZBOR PREVODILACA ZA ODGOVORE NA UPITNIK EVROPSKE KOMISIJE

29.08.2017.


Na adresu Direkcije za evropske integracije BiH zaključno sa petkom, 25. avgustom 2017. godine, pristiglo je oko 200 prijava za prevođenje odgovora na upitnik Evropske komisije, a riječ je o samostalnim prevodiocima sa kojima će biti zaključivani ugovori o djelu.

Riječ je o trećem pokušaju pronalaska oko 85 prevodilaca za prevođenje na engleski jezik 3.242 odgovora koja pripreme institucije BiH. Prethodna dva poziva za posao vrijedan 600.000 maraka su propala, jer nijedna prevodilačka agencija u BiH nije imala dovoljan broj prevodilaca. Ni prijedlog da se nekoliko agencija udruži u konzorcijum da bi ispunili uslove konkursa, nije slavno završio.

Da bi ovaj problem bio prevaziđen Savjet ministara BiH zadužio je Direkciju za evropske integracije da angažuje samostalne prevodioce putem ugovora o djelu.

Prema riječima portparola Direkcije za evropske integracije BiH Marine Kavaz-Siručić poziv je raspisan početkom avgusta, a do krajnjeg roka, 25. avgusta stiglo je oko 200 prijava.

- Taj broj, međutim nije konačan, jer će blagovremene biti i prijave koje sa pečatom krajnjeg roka na koverti stignu u Direkciju ove sedmice poštom - ukazala je Kavaz-Siručić.

Dodala je da će kandidati koji budu formalno zadovoljavali uslove poziva biti testirani i ocijenjeni u skladu s uslovima iz poziva. Na kraju će, kaže, biti sastavljena rang-lista prevodilaca s kojima će biti zaključeni ugovori o djelu u skladu s dinamikom prevođenja.

- Da bi prevođenje moglo početi, odgovori treba da budu finalizovani. Tehničku pripremu odgovora obavljaju radne grupe u sistemu koordinacije i prema okvirnoj dinamici trebalo bi da okončaju taj posao početkom septembra. Odgovore koje radne grupe eventualno ne završe, preuzeće ostala tijela u sistemu koordinacije - ukazala je Kavaz-Siručić.

Koliko će prevodioca biti potrebno angažovati, te koliko će cjelokupan posao trajati neće biti poznato, dok, kako kaže Kavaz-Siručić, odgovori ne budu na njihovom stolu.

- Angažman od 85 prevodilaca je samo trenutna procjena, zasnovana na do sada raspoloživim podacima o broju stranica odgovora, prevodilačkoj normi od pet prevodilačkih kartica dnevno i dvomjesečnom trajanju posla. Kolikog će obima odgovori biti na kraju, kada budu finalizovani u tijelima sistema koordinacije, nije moguće unaprijed znati - naglasila je Kavaz-Siručić.

Prevođenje odgovora će biti, dodala je, organizovano sukcesivno, odnosno kako koji dio bude upućivan na prevod.

- Nakon što prevođenje bude završeno, Direkcija će uraditi jezičku, a nadležne institucije stručnu redakturu prevoda odgovora. Prevod propisa, izvještaja, tabela i ostalih pratećih dokumenata traženih u određenim pitanjima upitnika Evropske komisije je obaveza institucija koje ih dostavljaju - objasnila je Kavaz-Siručić.

Potpredsjednik Udruženja prevodilaca u BiH Naser Šečerović je rekao da u BiH bez sumnje ima dovoljan broj prevodilaca i to sa neophodnim iskustvom.

Direkcija za evropske integracije BiH u tenderu za usluge prevođenja navela je ranije da bi prevodioci trebalo da imaju završen studij engleskog jezika, sedmi stepen ili završen prvi ciklus bolonjskog sistema školovanja.

- Pravo na prijavu imali su svi državljani BiH sa završenim studijem engleskog jezika i minimalno pet godina prevodilačkog iskustva - rekla je Kavaz-Siručić.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Danijela Stokanić, 27.08.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772