Zastava Srbije

ODLUKA APELACIONOG ODJELJENJA SUDA BIH O VOJNOJ IMOVINI U HAN PIJESKU: U RS postoji još nekoliko lokacija koje imaju status perspektivne vojne imovine i pretpostavka je da je ova sudska odluka šablon po kome će biti donesene identične odluke i za preostalu imovinu


  • ODLUKA APELACIONOG ODJELJENJA SUDA BIH O VOJNOJ IMOVINI U HAN PIJESKU: U RS postoji još nekoliko lokacija koje imaju status perspektivne vojne imovine i pretpostavka je da je ova sudska odluka šablon po kome će biti donesene identične odluke i za preostalu imovinu

U RS postoji još nekoliko lokacija koje imaju status perspektivne vojne imovine i pretpostavka je da je ova sudska odluka šablon po kome će biti donesene identične odluke i za preostalu imovinu.

- Odluka praktično znači da sada teritorija RS zavisi od Pravobranilaštva i Suda BiH. Zaprepašćen sam katastrofalnim načinom na koji radi Sud BiH, jer je donio odluku kojom je povrijeđen teritorijalni integritet RS i napravio pravni ćorsokak. Onaj ko ne izvrši sudsku odluku čini krivično djelo, ali ko izvrši tu odluku krši Ustav RS. Postavlja se ozbiljno pitanje koji zakon će se primjenjivati recimo na Manjači i u Han Pijesku - kaže Kovačević.

Ističe da niko ne može jednostrano rješavati pitanje vojne imovine, pa ni Sud BiH i da jedino vlade entiteta i Savjet ministara BiH mogu sporazumno regulisati pitanje knjiženja vojne imovine u čemu do sada nisu uspijevali.

- Određivanje lokacija perspektive vojne imovine je politički čin. Perspektivnu vojnu imovinu na prijedlog Ministarstva odbrane utvrđuje Predsjedništvo BiH, a odluka Predsjedništva je politički, a ne pravni akt - rekao je Kovačević.

Sud BiH naložio je krajem prošle godine knjiženje objekta stacionarno-komunikacijsko čvorište "Veliki Žep" na BiH, a Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je uložila prigovor koji je osam mjeseci kasnije odbilo Apelaciono vijeće Suda BiH. Vijeće je naložilo RS da pravo svojine uknjiži na državu BiH, a ta odluka je već proslijeđena Pravobranilaštvu BiH i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Prilikom donošenja odluke Apelaciono vijeće je bilo izloženo velikom pritisku da donese upravo ovu spornu odluku.

- Vojna imovina, prema Dejtonskom sporazumu, treba da pripadne prostoru na kojem se nalazi, a to je u ovom slučaju RS. - rekao je Čubrilović.

Kasarna u Han Pijesku uz koju idu i 11.474 metra kvadratna zemljišta jedan je od najvećih vojnih objekata u BiH.

Nikola Kovačević naglašava da su jedini izuzetak od člana 2 Ustava RS, po kome je teritorija RS nedjeljiva i neotuđiva, diplomatska i konzularna predstavništva.

- Ona po međunarodnom pravu pripadaju onoj državi koju predstavljaju - istakao je Kovačević.

Izvor: Vebsajt Glas Srpske, Goran Maunaga, 27.08.2016.