Zastava Srbije

VLADA RS: Prihvaćena Informacija o preduzetim aktivnostima sa ciljem elektronizacije notarske službe u Republici Srpskoj

29.07.2022.


Vlada Republike Srpske na, 180. sjednici, prihvatila je Informaciju o dostavljenim, samonicijativim ponudama za otkup potraživanja republičkih institucija u stečajnom postupku nad imovinom privrednog društva "Birač" a.d. Zvornik.

Na osnove ove Informacije, Vlada Republike Srpske jednoglasno je prihvatila samoincijativnu ponudu privrednog društva “Pavgord" d.o.o. Foča kao najcjelishodniju iz razloga što se ponudom u visini od 42.378.785,00 KM u cjelosti izmiruju potraživanja republičkih instiucija.

Prema Informaciji Ministarstva finansija, zaprimljeno je sedam samoincijativnih ponuda za otkup potraživanja, s tim da je privredno društvo “Pavgord" jedini ponuđač koji je dostavio bankarsku garanciju.

Prema Informaciji, ovim će biti omogućeno izmirivanje potraživanja prema sljedećim institucijama i preduzećima: Ministarstvu finansija (11 miliona KM), Poreskoj upravi (12 miliona KM), Fondu PIO (6 miliona KM), Fondu zdravstvenog osiguranja (5,8 miliona KM), Vodama Srpske (885.000 KM), te Elektro Bijeljini (5,7 miliona KM).

Time će, između ostalog, u potpunosti biti izmirene sve obaveze “Birča" prema republičkim institucijama i preduzećima, uključujući i povezivanje penzionog staža za zaposlene u “Birču" (za period dok nisu usplaćivani doprinosi).

Prilikom donošenja odluke o prihvatanju ponude o otkupu potraživanja, Vlada Republike Srpske rukovodila se, između ostalog, i time što se ovim u cjelosti izmiruju sve obaveze “Birča" prema republičkim institucijama i preduzećima, dok je, s druge strane, prosjek naplate ovih potraživanja u stečajnim postupcima u Republici Srpskoj oko sedam odsto.

Vlada Republike Srpske je, na održanoj 180. sjednici, donijela odluku da se iz sredstava namijenjenih za javne investicije za 2022. godinu izdvoji 196.478 KM za sanaciju instalacija objekta JU Gimnazija Banjaluka. Ovo je samo dio projekata koji se finansiraju sredstvima javnih investicija, kojima je, između ostalog, obuvhaćena i rekonstrukcija, adaptacija i sanacija školskih objekata u Republici Srpskoj vrijednosti 1,55 miliona KM.

Ovom odlukom, u proritetne projekte je uvršteno i sufinansiranje sanacije, adaptacije i restauracije kuće Milanović u Banjaluci, ukupne vrijednosti 1.000.000 KM. Riječ je o značajnom projektu iz oblasti kulture, jer objekat ima ambijentalnu, arhitektonsku i istorijsku vrijednost i koristio bi se u svrhu gradskog muzeja, biblioteke i ostale svrhe od javnog interesa za grad Banja Luka.

Na sjednici Vlade odlučeno je i da se u prioritetne projekte iz sredstava javnih investicija sufinansira rekonstrukcija lokalnog puta Gornji Vijačani - Sabanjska rijeka u opštini Prnjavor, ukupne vrijednosti 390.000 KM. Takođe je planirano da se izdvoji 350.000 KM za izradu studije opravdanosti, stručnog mišljenja i urbanističko-tehničkih uslova i projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju uključno-isključne petlje na autoputu “9. januar" na lokaciji Potočani, u opštini Prnjavor. Izgradnja petlje bila bi od velikog značaja za stanovnike opština Prnjavor i Čelinac jer bi obe opštine imale koristi od spajanja sa lokalnim putem prvog reda Kojin Han-Crkvena-Čivčije-Branešci koji se veže na magistralni put M-16.1 Klašnice-Prnjavor u mjestu Kojin Han, a samim tim i sa autoputem.

Iz sredstava javnih investicija biće finansirana i izgradnja stambenih zgrada u naselju Bare, opština Sokolac, a koji se realizuje u okviru projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja". Ukupna vrijednost projekta koji će biti finansiran je 200.000 KM, a sredstva će biti utrošena na završetak vanjskog uređenja i priključak na mrežu centralnog grijanja.

Posljednjom odlukom o izmjenama i dopunama, ukupni okvir projekata koji će se finansirati sa stavke javnih investicija za 2022. godinu iznose 246,6 miliona KM.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za podršku razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija čime su obezbjeđena dodatna sredstva u iznosu od 780.000,00 KM, tako da ukupna sredstva na poziciji Tekućeg granta za provođenje Strategije MSP, preduzetništva i uspostavljanja poslovnih zona iznose 820.000,00 KM.

Navedena sredstva su namijenjena za dodjelu podsticaja privrednim subjektima za digitalnu transformaciju, tehničke inovacije i očuvanje starih zanata, a u skladu sa Zakonom o razvoju malih i srednjih preduzeća, kao i Uredbom o postupku dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća kojom je propisano da Ministarstvo privrede i preduzetništva utvrđuje namjenu dodjele podsticaja i procenat sufinansiranja projekata malih i srednjih preduzeća.

Vlada Republike Srpske prihvatila je i Informaciju o preduzetim aktivnostima sa ciljem elektronizacije notarske službe u Republici Srpskoj. Navedeno podrazumijeva povezivanje notarskih kancelarija i Notarske komore sa javnim registrima, čiji su podaci neophodni za sačinjavanje notarskih isprava.

Time bi postupak pribavljanja dokumentacije i provjere potrebnih podataka bio efikasniji, sigurniji i ekonomičniji, a notari bi mogli elektronskim putem da dostavljaju ovjerene isprave na obradu u javnim evidencijama, čime bi se povećao nivo pravne sigurnosti.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade RS, 28.07.2022.

Naslov: Redakcija