Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen veći broj prijedloga zakona

29.07.2022.


Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na 31. sjednici usvojio je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić. Dom je prethodno usvojio Zahtjev poslanika Denisa Zvizdića za razmatranje ovog Prijedloga zakona po hitnom postupku.

Dom je usvojio i Zahtjev poslanika Dženana Đonlagića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Predlagač je povukao ovaj Prijedlog zakona, nakon što je Dom usvojio Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić.

Predstavnički dom usvojio je po hitnom postupku i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanik Saša Magazinović.

Po hitnom postupku usvojen je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić. Ovim Prijedlogom zakona predlaže se obustava isplate plaće za poslanike i delegate u PSBiH u slučaju neopravdanog nedolaska na sjednice domova.

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj Zajedničke komisije oba doma PSBiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I.), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Ukoliko i Dom naroda usvoji ovaj Izvještaj, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I.) bit će usvojen.

Dom nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut. U skladu sa Poslovnikom, Ustavnopravna komisija zadužena je da izradi novo mišljenje o ovom Prijedlogu amandmana na Ustav BiH.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Predstavničkog doma upućen je Zahtjev poslanika Predraga Kojovića i Mirjane Marinković - Lepić za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. U vezi s ovim Prijedlogom zakona, Dom je usvojio Zahtjev poslanika Predraga Kojovića i Mirjane Marinković-Lepić za razmatranje Prijedloga izmjene Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH po hitnom postupku. Prijedlog izmjene Poslovnika, čiji su predlagači poslanici Predrag Kojović i Mirjana Marinković – Lepić, radi nedostatka entitetske većine upućen je na usaglašavanje Kolegiju Doma.

Dom je usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Nenad Nešić. U skladu s Poslovnikom, ovaj Prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Usvojen je prijedlog poslanika Saše Magazinovića i Branislava Borenovića da se u dnevni red naredne sjednice Predstavničkog doma uvrsti nova tačka koja glasi: “Razmatranje hitnog usvajanja Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, broj: 02-02-1-298/22 od 11. 03. 2022. s cilјem minimiziranja negativnih ekonomskih efekata zbog visoke cijene nafte i naftnih derivata”.

Predstavnički dom usvojio je, po hitnom postupku, dopune Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut. Usvojenim dopunama Poslovnika, koje će se primjenjivati od početka novog saziva Predstavničkog doma, Predstavnički dom PSBiH osnovat će Komisiju za borbu protiv korupcije i kleptokratije. Dom je prethodno usvojio Zahtjev poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga dopuna Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH po hitnom postupku.

Dom je usvojio i zaključke koji glase:

 • “Predstavnički dom PSBiH poziva Tužilaštvo Bosne i Hercegovine da istraži rad, djelovanje i postupanje Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, utvrdi sve okolnosti i eventualnu odgovornost zbog čega je prekršen član 10. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, te utvrdi razloge zbog kojih nije u skladu sa propisanim rokovima Nacrt zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. dostavlјen Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, čime je onemogućeno blagovremeno usvajanje Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, kao i ugroženo održavanje Općih izbora koje je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine za 2. oktobar 2022. godine”;
 • “Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 30 dana predloži Predstavničkom domu Odluku o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Akcionog plana provođenja 15 preporuka iz poglavlјa IV Predložene reforme iz Izvještaja o radu Privremene istražne komisije za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine”.

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj o radu Privremene istražne komisije Predstavničkog doma PSBiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine.

Dom je usvojio i sljedeće izvještaje:

 • Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za lјudska prava BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Osnovne pretpostavke za inspekcijski nadzor u institucijama BiH”, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH;
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Problemi i nedostaci institucija BiH u sistemu javnih nabavki”, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH;
 • Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2021. godinu;
 • Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2021. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeni su sljedeći izvještaji:

 • Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka “Upravlјanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u BiH”, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH;
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka “Upravlјanje carinskim terminalima”, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Dom je primio k znanju sljedeće informacije:

 • Informaciju o radu Tužilaštva BiH za 2021. godinu;
 • Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2021, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Predstavnički dom za članove Zajedničke komisije oba doma za usaglašavanje teksta Zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost imenovao je poslanike Mirka Šarovića, Predraga Kožula i Šemsudina Dedića.

Usvojene su i sljedeće poslaničke inicijative:

 • inicijativa o usklađivanju troškova prijevoza i toplog obroka zaposlenih u institucijama BiH, čiji su predlagači poslanici iz Kluba HDZ BiH – HNS;
 • poslanička inicijativa Mirjane Marinković - Lepić kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova BiH da u roku od 90 dana korigira cijenu takse koja se plaća prilikom odricanja od bosanskohercegovačkog državlјanstva, te je uskladi sa taksama država u regionu;
 • poslanička inicijativa Zlatana Begića kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da dopuni Odluku o kriterijumima za utvrđivanje dodatka na plaću na osnovu obavlјanja složenih informatičko-aplikacijskih poslova u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 38/09), te druge akte, čime će se omogućiti dodatak na plaću, odnosno potencijalno uvećanje plaće zaposlenim informatičarima sa srednjom stručnom spremom; 
 • poslanička inicijativa Nermina Nikšića o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost koje bi se odnosile na ukidanje PDV-a na doniranu hranu.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućene su sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku izdvoji iznos od 200.000,00 KM za sanaciju štete i izradu novih 700 kamenih cvjetova sa imenima antifašista koji su dali svoje živote za slobodu grada Mostara i čitave Evrope, te za buduću integriranu institucionalnu zaštitu i osiguranje ovog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine;
 • poslanička inicijativa Edite Đapo kojom se zadužuje Direkcija za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) da preuzme dužnost čuvanja i zaštite objekta Partizansko groblјe u Mostaru;
 • poslanička inicijativa Edite Đapo kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da pripremi Prijedlog Zakona o moru i dostavi ga PSBiH na usvajanje;
 • poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku donese odluku o privremenoj suspenziji carinskih stopa prilikom uvoza robe, i to za slјedeću robu: eurodizel, lož-ulјe, benzin BMB 95 i benzin MB 98;
 • poslanička inicijativa Mirjane Marinković Lepić kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Zakona o graničnoj kontroli Bosne i Hercegovine, kojim bi se jasno propisalo koje su institucije nadležne za uklanjanje nepropisno postavlјenih tabli, zastava i drugih vrsta oznaka na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini te osigura izmjene Pravilnika o formi, sadržaju oznaka i druge saobraćajne signalizacije kojim se označavaju granični prijelaz i njegovo područje, blizina granične linije kao i način postavlјanja tih oznaka i signalizacije i drugih podzakonskih akata u skladu sa navedenim izmjenama Zakona;
 • Modificirana poslanička inicijativa Jasmina Emrića koja glasi: “Zadužuje se Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama izabranih i imenovanih lica u institucijama BiH kako bi se izabranim i imenovanim licima, kao i savjetnicima u institucijama BiH, obračun plaće vršio u posebnom sistemu za obračun plaća”.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratificiranje: 

 • Ugovora o grantu (Koridor 5c u FBiH – dio 3 – poddionica: Poprikuše – Nemila) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan,
 • Ugovora o grantu (Projekat Koridor Vc2 u FBiH – dio 3 – Poddionica: Tunel Ivan) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan,

Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine o posebnim aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III).


IZVOR: Izvor: Vebsajt Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, 27.07.2022.

Naslov: Redakcija