Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donijeta Pravila o izmjeni Pravila plasmana za podršku finansijskom sektoru

29.07.2019.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 30. sjednici, održanoj u Banjaluci, Informaciju o nastavku realizacije projekta EDUIS Onlajn (eDnevnik) i projektima opremanja osnovnih i srednjih škola računarskom opremom.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske započelo je realizaciju projekta EDUIS Onlajn (eDnevnik) u septembru 2018. godine i do 1.9.2019. godine eDnevnik će biti implementiran u 72 osnovne i 12 srednjih škola.

U planu Ministarstva je nastavak realizacije ovog projekta u svim preostalim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj (115 osnovnih i 82 srednje škole).

Dosadašnja upotreba elektronskog dnevnika, koji je zamjena za klasični školski dnevnik, pokazao je veoma dobre rezulatate u školama u koje je uveden. Elektronski dnevnik omogućava roditeljima uvid u ocjene, izostanke, raspored i slično, a nastavnicima olakšava izradu objedinjenih izvještaja za svoje odjeljenje, mogućnost automatskog štampanja svjedočanstava i izvještaja, mogućnost slanja poruka roditeljima o sastancima, konsultacijama i slično. Školi i Ministarstvu omogućava kumulativne izvještaje na nivou škole i odjeljenja.

Osim navedenog projekta, Ministarstvo, u periodu od 2019. do 2021. godine, ima u planu i realizaciju nekoliko projekata koji se odnose na opremanje škola računarskom opremom i implementacijom informacionog sistema u predškolske ustanove, kako bi se uspostavio efikasan i pravovremen mehanizam praćenja razvoja i napredovanja djece i lakša dostupnost tih podataka roditeljima.

Realizacijom ovih projekata omogućila bi se kvalitetnija realizacija nastavnog procesa, upotreba digitalnih sadržaja u nastavi, funkcionisanje škola bi se odvijalo na efikasniji i moderan način i cijelokupni obrazovni sistem u Republici Srpskoj postigao bi viši nivo kvaliteta, što je u skladu sa reformskim procesima u obrazovanju Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektnom dokumentu za izradu Strategije zaštite životne sredine/okoliša BiH.

Vlada Republike Srpske je prihvatila Projektni dokument za izradu Strategije zaštite životne sredine/okoliša BiH (u daljem tekstu ESAP BiH), pripremljen od strane Štolkhomskog instituta za životnu sredinu (SEI).

Projektnom dokumentom je predviđeno da se izrade strategija Republike Srpske, strategija FBiH i strategija Brčko Distrikta, za period do 2030. godine, a objedinjene ove tri strategije činiće Strategiju zaštite životne sredine/okoliša za BiH za isti vremenski period.

Strategiju zaštite životne sredine za Republiku Srpsku, činiće strateški dokumenti predviđeni Zakonom o zaštiti životne sredine("Sl. glasnik RS", br. 71/2012 i 79/2015), i to strategije koje se donose u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha("Sl. glasnik RS", br. 124/2011 i 46/2017), Zakonom o zaštiti prirode("Sl. glasnik RS", br. 20/2014), te ažurirana strategija koja je donesena u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom("Sl. glasnik RS", br. 111/2013, 106/2015, 2/2018 - odluka US i 16/2018), dok će pored navedenih elemenata biti obrađene i oblasti koje se odnose na vode, hemikalije, buku, energetiku, klimatske promjene, upravljanje resursima (šume, ribarstvo, rude), i to u onom obimu u kojem to ovakav strateški dokument bude zahtijevao.

Proces izrade Strategija zaštite životne sredine/okoliša BiH koji je predložen u Projektnom dokumentu, metodološki podržava uvezanost različitih nivoa vlasti sa ciljem što bolje međusobne usklađenosti aktivnosti i mjera u oblasti zaštite životne sredine, čime će se postići sinergija u naporima na ostvarivanju dogovorenih ciljeva, ka ispunjenju međunarodnih obaveza, bez prenošenja ustavom propisanih nadležnosti.

Vlada Republike Srpske prihvatila je i Informaciju o projektnom dokumentu "Ekološki prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom".

Vlada Republike Srpske donijela je Pravila o izmjeni Pravila plasmana za podršku finansijskom sektoru.

Predloženom izmjenom člana 8. Pravila plasmana sredstava za podršku finansijskom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 99/2014, 23/2016, 28/2016 i 118/2018) vrši se prilagođavanje kamatne stope za emisiju obveznica finansijskih institucija kretanjima kamatnih stopa na tržištu kapitala, kao i u sveukupnom finansijskom sektoru u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije, za period 01.01-30.09.2019. godine, u ukupnom iznosu od 306.922,59 KM.

Sredstva se raspoređuju na sljedeći način: tekući grantovi organizacijama i udruženjima izbjeglica i raseljenih lica, u iznosu od 30.901,48 KM; kapitalni grantovi za rješavanje problema interno raseljenih lica, u iznosu od 34.826,01 KM; kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Republiku Srpsku, u iznosu od 189.392,14 KM; kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH, u iznosu od 51.802,96 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije za utrošak novčanih sredstava, u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM.

Sredstva su namijenjena za novčanu pomoć za izgradnju toplovodne mreže do izgrađenog višeporodičnog stambenog objekta u okviru Regionalnog stambenog programa u opštini Brod, u iznosu 40.000,00 KM i novčanu pomoć za završetak izgradnje puta Podgora-Gerovi u opštini Milići, u iznosu 40.000,00 KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 25.07.2019.

Naslov: Redakcija