Zastava Srbije

IZBORI 2022: Znate li šta su kompenzacijske liste i ko je na njima?

29.06.2022.


Rok strankama za predaju kandidatskih listi za Opće izbore 2. oktobra, prema Uputstvu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti, počeo je teći 22. juna i završava 4. jula. Konačna ovjera ovih redovnih listi je 29. juli.  

Pred svake izbore unutar stranaka kandidati se bore za ulazak na kandidatsku listu i što bolje pozicioniranje kako bi sebi osigurali mandate od kantonalnog preko entitetskih do državnog parlamenta.

Osim ove bitke vodi se posebna za kompenzacijske kandidatske liste. Stranke, ali uglavnom su to predsjednici i najbliži saradnici, imaju diskreciono pravo da odaberu imena sa redovnih kandidatskih listi koji će se naći na ovoj „privilegiranoj“ i da ih pozicioniraju onako kako to oni žele. Rok za predaju ovih listi je 3. august.

Nerijetko oni koji su nosioci na redovnim kandidatskim listama za Zastupnički dom Parlamenta FBiH, Narodnu skupštinu RS-a i Zastupnički dom Parlamenta BiH budu nosioci i na kompenzacijskim listama kako bi se dodatno osigurali, ukoliko ne dobiju dovoljno glasova za mandat na redovnoj listi.

Imena kandidata koji nastoje dobiti kompenzacijski mandat ne nalaze se na glasačkim listićima, tako da građani kada izađu na izbore imaju mogućnost da zaokruže samo kandidate sa redovnih listi, dok uopće ne znaju kome će pripasti kompenzacijski mandat, odnosno ko je kandidat koji će ući u parlament.

Kompenzacijske liste služe za raspodjelu dodatnih mandata strankama nakon prebrojanih glasova, i osiguranje su pojedincima iz stranaka da će sigurno, bez obzira na to koliko imali osvojenih glasova ipak ući od nekih parlamenata. Tako je bilo i onih koji su u parlament ulazili sa tek 60-ak osvojenih glasova na redovnoj listi, ali zahvaljujući prvoj poziciji na kompenzacijskoj listi osigurali su mandat.

Kandidatska lista za kompenzacijske mandate sadrži samo imena kandidata koji se već nalaze na redovnim kandidatskim listama koje je podnijela politička stranka ili koalicija za jednu ili više višečlanih izbornih jedinica. Kandidati koji se nalaze na kandidatskoj listi za kompenzacijske mandate mogu biti sa liste bilo koje višečlane izborne jedinice jednog entiteta i za isti izborni nivo.

Za državni parlament u kojem su 42 zastupnika, strankama iz RS-a pripada pet kompenzacijskih mandata, a strankama iz FBiH sedam.

Od 98 mandata za Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH, između 23 i 27 posto su kompenzacijski mandati.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Faktor, E. L., 26.06.2022.

Naslov: Redakcija