Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Usvojen Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica

29.06.2018.


 

Zakon je upućen u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Naime, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH zaključkom od 28.5.2018. godine s tematske sjednice održane 23.5.2018. godine zadužio je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Vladu Federacije BiH da dostavi Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica u hitnu parlamentarnu proceduru.

Prijedlog zakona bi trebalo da se razmatra na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH 10. jula.

Ovim zakonom uređuju se prava, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom oni mogu ostvariti 15 određenih prava, a između ostalih i pravo na borački dodatak.

Demobilisani branioci i članovi njihovih porodica mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje. Prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, liječenje u drugom kantonu, osiguranje povoljnijih uvjeta za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju. Pomoć u slučaju smrti, borački dodatak, prijevremeno povoljnije penzionisanje, duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama. Zatim, stambeno zbrinjavanje. Subvenciju plaćanja naknade za pogodnost. Subvenciju obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Dodjelu sredstava za održivi povratak. Besplatni priključak na infrastrukturalne mreže (voda, električna energija, gas). Prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uslova školovanja i pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobilisanog branioca.

Ovim zakonom propisana je i javna objava Jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Za provođenje potrebna su finansijska sredstva u iznosu od 14.000.000 KM, s tim da se ona osiguravaju u skladu s potpisanim Sporazumom Vlade Federacije BiH, predstavnika boračkih saveza, organizacija, udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH, na poziciji ovog ministarstva za svaku godinu.

Prava koja su predviđena za finansiranje na kantonalnom nivou bit će definisana kantonalnim propisima. Na općinskom nivou su predviđena subvencioniranja prava demobilisanih branilaca predviđena ovim Zakonom. I ova prava su uglavnom obuhvaćena kantonalnim zakonima o dopunskim pravima.

Ovim zakonom nastoji se osigurati finansiranje ovih prava na svim kantonima s ciljem ujednačavanja prava demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.

Predloženo je da Zakon bude primjenjivan od 1.1.2019. godine.


IZVOR: Vebsajt Faktor, 28.06.2018.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772