Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Tokom prvog kvartala 2024. godine riješeno više od 60.000 najstarijih predmeta

29.05.2024.


Sudovi u Bosni i Hercegovini tokom prvog kvartala 2024. godine riješili su preko 62.000 najstarijih predmeta, pokazuju podaci godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta.

Za 2024. godinu, planom je predviđeno rješavanje 162.457 najstarijih predmeta, od čega je riješeno 38%. Preciznije, od 1. januara do 31. marta 2024. godine, sudovi u BiH riješili su ukupno 62.190 predmeta, što je doprinijelo kontinuiranom smanjenju broja neriješenih starih predmeta odnosno povećanju efikasnosti sudova u BiH, a samim tim i pravosuđa u cjelini.

U sudovima Federacije BiH riješeno je 44.032 predmeta, Republike Srpske. 16.610 predmeta te Brčko Distrikta BiH 1.063 predmeta, dok je Sud BiH riješio 485 najstarijih predmeta.

Od 2010. godine pa do 31.03.2024. godine sudovi su riješili 1.803.862 najstarija predmeta što je u velikoj mjeri utjecalo na smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta u sudovima. Ovaj broj rezultat je dugogodišnje prakse primjene planova rješavanja najstarijih predmeta u sudovima koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine uvelo 2011. godine s ciljem smanjenja starosne strukture i velikog broja starih neriješenih predmeta.

U priloženom dokumentu može se detaljno pogledati realizacija planova na nivou svih sudova u BiH, po godini iniciranja predmeta za period 1.1. - 31.03.2024. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broj sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranoj starosnoj kategoriji.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 27.05.2024.

Naslov: Redakcija