Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Uredba o uslovima i načinu korišćenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima u RS

29.05.2020.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 73. sjednici, održanoj u Banjaluci, Uredbu o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima.

Uredbom se utvrđuju uslovi i način dodjele i korišćenja sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske za subvenciju troškova usluge smještaja u ugostiteljskim objektima, na području Republike Srpske izdavanjem turističkog vaučera građanima Republike Srpske u cilju podsticanja razvoja domaćeg turizma. Izdavanje turističkog vaučera ima za cilj da pomogne turističkom sektoru da lakše sanira štetne posljedice prouzrokovane pandemijom virusa korona, te je mjera usmjerena primarno na domaće goste kako bi se motivisali da odmor provedu u Republici Srpskoj u cilju razvoja domaćeg turizma i povećanja potrošnje u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, u iznosu od 900.496,99 KM, za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 249 radnika iz 34 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika za 2019. godinu.

Kako se navodi u Informaciji, budžetom za 2019. godinu za socijalno zbrinjavanje radnika koji su procesom stečaja, privatizacije i likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja, planirana su sredstva u iznosu od 6.000.000,00 KM. Za budžetsku 2019. godinu, na prijedlog Komisije, Vlada Republike Srpske je donijela šest odluka u okviru ovog programa, za izmirenje obaveza za neuplaćene doprinose u iznosu od 5.908.721,87 KM. Navedenim sredstvima su izmireni doprinosa za 1.507 radnika iz 147 preduzeća.

U periodu od 2004. godine do 31.12.2019. godine, ukupno uplaćena sredstva za realizaciju Programa socijalnog zbrinjavanja radnika iznose 190.533.011,55 KM. Tim sredstvima je izvršeno zbrinjavanje 63.502 radnika iz 440 preduzeća, od kojeg broja je putem Javnog poziva omogućeno ostvarivanje prava na starosnu penziju za 7.489 radnika iz preduzeća koja su u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti za privatizaciju stanova izgrađenih i nabavljenih sredstvima Vlade Republike Srpske u gradu Trebinju i opštinama Istočno Novo Sarajevo, Sokolac, Gacko i Trnovo.

Daje se saglasnost da se izvrši privatizacija 11 stanova u svojini Republike Srpske u Gradu Trebinju i opštinama Istočno Novo Sarajevo, Sokolac, Gacko i Trnovo, koji se koriste za alternativni smještaj izbjeglica i raseljenih lica, a izgrađeni su i nabavljeni sredstvima Vlade Republike Srpske i nalaze se na raspolaganju kod Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije.

Privatizacija stanova iz ove odluke vrši se otkupom u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova.

Pravo otkupa stanova iz ove odluke imaju lica za koja je Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije, revizijom, utvrdio da ispunjavaju uslove za korišćenje ovih stanova po osnovu prava na alternativni smještaj u skladu sa pozitivnim pravnim propisima a isti su se izjasnili da žele otkup predmetnih stanova.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović nakon sjednice je rekla da će Republika Srpska preduzeti određene pravne korake ukoliko na sjednici Upravnog odbora Centralne banke BiH ne bude deblokirano prebacivanje novca entitetima iz aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.

"Ako bude situacija ostala nepromijenjena moramo preduzimati određene korake sa Pravobranilaštvom Republike Srpske", istakla je ministar Vidović.

Ministar finansija je objasnila da kamate dospijevaju iako entiteti nisu povukli novac koji stoji na računu Centralne banke.

"Nekoliko puta smo intervenisali i tražili da taj problem bude riješen. I mi, Republika Srpska i Federacija BiH smo poslali instrukciju Centralnoj banci, a kada sjednica Upravnog odbora Centralne banke BiH bude završena znaćemo rezultat i da li se šta pokrenulo", naglasila je ministar finansija.

Prema njenim riječima, Republika Srpska će morati da plati kamatu, ali će tražiti od Centralne banke da se to nadoknadi zbog blokade novca.

"Nema razloga da Upravni odbor Centralne banke ne donese odluku da novac bude raspodijeljen jer i članovi Upravnog odbora sa kojima sam razgovarala smatraju da tu nema nikakvog problema. Najavljena tužba protiv guvernera Centralne banke čeka odluku Upravnog odbora i ako problem bude razriješen, nema potrebe za njeno podnošenje", rekla je ministar finansija.

Ministar Zora Vidović podsjetila je da je ranije sve dogovoreno u vezi sa raspodjelom novca.

"Prvo su predsjednici vlada Srpske i FBiH, predsjedavajući Savjeta ministara i guverner Centralne banke BiH potpisali pismo namjere koje je upućeno MMF-u. Tu je tačno određen procenat raspodjele novca, odnosno koliko kome pripada. Potom su ministri finansija entiteta, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara i guverner Centralne banke potpisali sporazum kojim je guverner zadužen da izvrši raspodjelu jer su sredstva upućena u Centralnu banku. Nije trebalo da bude problema jer su svi to potpisali", rekla je ministar Vidović.

Ministar finansija je objasnila da je definisano da 37,5 odsto pripada Srpskoj, 62,5 odsto FBiH, a jedan procenat Brčko ditriktu, te da su svi bili saglasili s raspodjelom i potpisali sporazum.

"Nismo smatrali da će biti problema u vezi sa raspodjelom. Čak su nam iz MMF-a obećali da će najkasnije do kraja aprila sredstva biti na računima entiteta i Brčko distrikta. Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija mi je u razgovoru rekao da nije potrebna nikakva odluka Savjeta ministara, iako to traže pojedine stranke iz FBiH. Ministar finansija FBiH je poslala instrukciju, što znači da i FBiH traži svoja sredstva. Zaista je nerazumljivo gdje je problem, budući da oba entiteta traže novac, osim da se u sve upetljala politika", naglasila je ministar Vidović.

Ministar finansija Republike Srpske je dodala da nije moguće isplatiti novac samo jednom entitetu kada je riječ o aranžmanima sa MMF-om, dok sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj traju pregovori o tome da prilikom novog aranžmana direktno doznači novac entitetima.

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić rekla je da je Vlada Srpske donijela Uredbu o uslovima i načinu korišćenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima u Republici Srpskoj, što je prvi korak u realizaciji ovog projekta.

Ministar turizma je navela da će iz Kompenzacionog fonda Republike Srpske biti izdvojena određena sredstva za subvencionisanje smještaja.

Nakon sjednice Vlade Republike Srpske, ministar Gašić je najavila da slijedi raspisivanje javnog poziva za prijavu privrednih subjekata koji pružaju usluge smještaja i turističkih agencija posredstvom kojih će biti moguće ugovarati aranžmane.

Ministar Gašić je podsjetila da turističke vaučere mogu da koriste punoljetni građani sa prebivalištem u Republici Srpskoj, a moći će za njih da se prijave putem aplikacije.

"Preduslov je da su prethodno rezervisali smještaj u određenoj smještajnoj jedinici u Srpskoj, a kod privrednog subjekta koji je prijavljen i ispunio određene uslove", rekla je ministar Gašić.

Govoreći o uslovima za privredne subjekte, objasnila je da, prije svega, moraju imati izmirene sve obaveze prema državi da bi mogli biti dio ovog projekta, kao i da pružaoci usluga smještaja imaju minimum četiri zaposlena, dok broj zaposlenih nije uslov za turističke agencije.

"Postoje dvije mogućnosti, ako želite da provedete samo tri noći na jednom mjestu imate pravo da iskoristite jedan vaučer po jednoj smještajnoj jedinici. Ukoliko se vaš odmor sastoji od četiri i više noćenja imate pravo za jednu smještajnu jedinicu da iskoristite dva vaučera", objasnila je ministar Gašić.

Ministar trgovine i turizma je naglasila da je namjera ovog projekta pomoć domaćoj privredi i turizmu, ali i podizanje svijesti kod građana da dio svog odmora provedu u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 28.05.2020.

Naslov: Redakcija