Zastava Srbije

RASPISANI JAVNI POZIVI ZA DODJELU SREDSTAVA GRANTA UDRUŽENJIMA GRAĐANA I FONDACIJAMA I HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA U RS

29.05.2018.


Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava granta za sufinansiranje projekata/programa udruženja građana i fondacija i Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata/programa za rad dobrotvornih društava "Merhamet" u Republici Srpskoj, Udruženja i organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata i humanitarnih društava "Kolo srpskih sestara".

"Na ovaj način pomažemo, kako onima koji brinu o veoma ranjivoj populaciji u stanju socijalne potrebe tako i o onima koji malim projektima pokušavaju dati diprinos svojoj lokalnoj zajednici", kaže ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.

Oba javna poziva ostaju otvorena 15 dana od dana objavljivanja.

Isti se mogu preuzeti i sa internet stranice resornog Ministarstva gdje se nalaze i neophodni obrasci u elektronskom obliku.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, 28.5.2018.

Naslov: Redakcija