Zastava Srbije

ZAKON O PRAZNICIMA: Neradni dani u FBiH tokom prvomajskih praznika su 1, 2. i 3. maj 2022. godine

29.04.2022.


Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ("Sl. list SFRJ" br. 6/1973), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Sl. list RBiH", br. 2/1992), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom ("Sl. list RBiH", br. 13/1994), primjenjuje kao federalni zakon, određeno da je Prvi maj/svibanj međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana (1. i 2. maja/svibnja).

Istim zakonom je propisano da ukoliko jedan od dana u koje se slavi Prvi maj/svibanj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

U skladu s navedenim, a s obzirom da 1. maj 2022. godine pada u nedjelju, iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike obavještavaju javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine nedjelja 1. maj/svibanj, ponedjeljak 2. maj/svibanj i utorak 3. maj/svibanj 2022. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.04.2022.

Naslov: Redakcija