Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: Usvojen veći broj prijedloga zakona

29.04.2022.


Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, zastupnici su razmatrali i usvojili Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom koji je Vlada FBiH uputila po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru.

Iz Kluba zastupnika SDA podsjećaju da je ovaj Zakon usvojen 2018. godine ali će zbog potreba parova koji ne mogu imati djecu prirodnim putem i činjenice da biomedicinski potpomognuta oplodnja zahtijeva značajna finasijska izdvajanja doći do izmjena i poboljšanja ovog zakona.

"Od samog početka mandata u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Klub Stranke demokratske akcije je podnio nekoliko zaključaka, incijativa i urgencija kojima je tražena adekvatna primjena postojećeg Zakona i poboljšanje u segmentu u kojem je to i dostavljeno u ovoj izmjeni Zakona", stoji u saopćenju.

Da bi ovaj Zakon bio najbolje implementiran i ispunio cilj zastupnica Adisa Kokić-Hinović (SDA) je u parlamentarnu proceduru uputila set zaključaka kojim se detaljnije definišu pitanja obima usluga, načina prijave i svih drugih pitanja vezano za biomedicinski potpomognutu oplodnju, te su ovi zaključci i usvojeni.

Ovo je veliki iskorak naprijed, s obzirom da će predloženim izmjenama i dopunama troškovi postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje u cjelosti biti finansirani iz Budžeta FBiH, za razliku od ranije kada je finansiranje bilo iz budžeta kantona putem Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH zadužio je Vladu FBiH da interventno finansijski pomogne lokalne zajednice pogođene nedavnim zemljotresima.

Također, primljena je k znanju Informacija o stanju na područjima koja su pogođena zemljotresima, mjerama i aktivnostima na sanaciji, te materijalnoj i finansijskoj pomoći Vlade FBiH.

Prezentirajući informaciju, predstavnik Federalne uprave civilne zaštite podsjetio je da je 22. aprila 2022. u 23.07 sati zemljotres jačine 5,7 stepeni po Richteru pogodio područje Hercegovine s epicentrom 19 km od Stoca, nakon čega je uslijedilo još zemljotresa u narednim danima.

Istaknuto je da je u prvom zemljotresu, koji je bio najjači zabilježen u BiH u posljednjih 50 godina, jedna osoba smrtno stradala a nekoliko ih je zadobilo lakše povrede.

Zemljotres je uzrokovao materijalnu štetu na starijim i ruševnim objektima u Stocu, Čapljini, Mostaru, Ljubinju, Berkovićima i Neumu, a 25. aprila u Stocu je proglašeno stanje prirodne nepogode.

Navedeno je da je Vlada FBiH zadužila FUCZ da permanentno prati i analizira stanje sa zemljotresima u FBiH a posebno na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, te da izvještava Vladu i po potrebi angažuju svoje specijalizirane jedinice radi provođenja mjera zaštite i spašavanja.

Osim toga, općinama i gradovima preporučeno je da formiraju veći broj komisija za procjenu štete radi utvrđivanja stanja u što kraćem roku.

Vlada je zadužila Federalni zavod za geologiju da hitno aktivira svoje stručne timove radi procjene trenutnog stanja i davanja prijedloga mjera za ublažavanje posljedica prirodne nesreće.

Predstavnički dom je primio k znanju i Informaciju o Srednjoročnoj strategiji razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH (2015.-2019. godina - produžena do kraja 2021. godine) i njenoj primjeni u 2022.

Poslanici su usvojili i Prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje u tekstu u kojem je usvojen u Domu naroda.

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili su Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.

Izmjenom se u članu 12a. iz stava(2) dodaje novi stav (3) koji glasi: U slučaju izmjene formula iz ovog zakona, izuzetno od stava (2) ovog člana, Federalno ministarstvo finansija može u toku godine donijeti propis kojim će biti određena pojedinačna učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih javnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od inidirektnih poreza i način raspoređivanja tih prihoda za preostali dio tekuće godine.

U obrazloženju izmjena, poslanik SDA Salko Zildžić kao jedan od predlagača, naveo je da ona omoćava provedbu prethodne izmjene zakona kojom je promijenjen koeficijent Kantonu Sarajevo, ali da se suštinski i ne mora vezati za tu izmjenu.

Također, po skraćenom postupku je usvojen i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu FBiH.

Sa dnevnog reda sjednice prethodno su povučeni Izvještaj o radu i poslovanju RTVFBiH za 2018. i Finansijski izvještaj sa mišljenjem Nezavisnog revizora za godinu koja završava 31. decembra 2018.; Izvještaj o radu i poslovanju za 2019. i Finansijki izvještaj za period koji se završava 31. decembra 2019. sa Izvještajem Nezavisnog revizora, kao i Izvještaj o stanju poljoprivrede u Federaciji BiH za 2020. sa prijedlogom preporuka.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 27.04.2022.

Naslov: Redakcija