Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen veći broj prijedloga zakona

29.04.2022.


Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojio je na 28. sjednici u drugom čitanju Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

U drugom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH. Prethodno, Predstavnički dom nije usvojio pet prijedloga amandmana koje je na ovaj Prijedlog zakona uložila poslanica Mirjana Marinković – Lepić.

Po hitnom postupku Predstavnički dom usvojio je Zakon o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom je po hitnom postupku usvojio i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut. Prethodno je usvojen zahtjev poslanika Arnauta da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Po hitnom postupku usvojen je i Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanice Mirjana Marinković-Lepić i Aida Baručija. Dom je prethodno usvojio zahtjev poslanica Mirjane Marinković – Lepić i Aide Baričije da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Predstavnički dom u prvom čitanju i po skraćenom postupku usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez.

U prvom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine upućen je Zahtjev poslanice Mirjane Marinković – Lepić za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je i Zahtjev poslanika Nikole Lovrinovića za razmatranje Prijedloga zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini i ostalim u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine upućen je i Zahtjev poslanika Adila Osmanovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku.

Dom nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Adil Osmanović, Halid Genjac, Alma Čolo, Safet Softić, Šemsudin Dedić, Nermin Mandra, Šemsudin Mehmedović, Edin Mušić, Edita Đapo, Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Zukan Helez, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Damir Arnaut, Predrag Kojović i Denis Zvizdić. U skladu s Poslovnikom, Dom je zadužio Ustavnopravnu komisiju da izradi novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona, koji se razmatra po skraćenom postupku i u prvom čitanju.

Dom po drugi put nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić. U skladu s Poslovnikom, obustavljen je zakonodavni postupak u vezi s ovim Prijedlogom zakona.

Predstavnički dom je u Zajedničku komisiju oba doma PSBiH za usaglašavanje teksta Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine imenovao poslanike Predraga Kožula, Almu Čolo i Obrena Petrovića.

Na osnovu zaključka sa 16. sjednice Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH, Predstavnički dom usvojio je Odluku o upućivanju zahtjeva za dodjeljivanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini po ubrzanoj proceduri, čiji je predlagač Dom naroda PSBiH. Ovom Odlukom predsjedavajući oba doma zaduženi su da, u ime PSBiH, na osnovu iskazane posvećenosti reafirmiranju evropskog puta BiH upute inicijativu u formi odgovarajućeg pismenog zahtjeva Evropskom parlamentu, Evropskom vijeću, Evropskoj komisiji i Vijeću Evropske unije.

Dom je usvojio i Deklaraciju o dobijanju kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji, čiji je predlagač poslanik Nikola Lovrinović.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog rezolucije poslanika Nikole Lovrinovića o ustavnom ponašanju nosilaca vlasti na državnom nivou.

Dom je usvojio zaključak povodom rasprave o Zahtjevu poslanika Saše Magazinovića, Nermina Nikšića, Nade Mladine i Zukana Heleza za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, koji glasi: “Zadužuje se Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH da s 30. 11. 2022, a najkasnije do 10. 12. 2022, Predstavničkom domu PSBiH dostavi detaljnu analizu efekata primjene Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini”.

Dom je usvojio zaključak koji glasi: “Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da bez odgađanja iz tekuće budžetske rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH izdvoji iznos od 250.000,00 eura za pomoć građanima Ukrajine”.

Usvojeni su i zaključci koji glase:

1. “Predstavnički dom PSBiH poziva Predsjedništvo BiH da hitno donese potrebne odluke radi pružanja humanitarne pomoći stanovništvu i državi Ukrajini;

2. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno osigura finansijska sredstva, organizira i dostavi potrebnu humanitarnu, zdravstvenu ili drugu prijeko potrebnu pomoć stanovništvu i državi Ukrajini;

3. Predstavnički dom PSBiH poziva vlade oba entiteta, kantonalne vlade, općine i gradove u Bosni i Hercegovini da, u skladu sa svojim mogućnostima, organiziraju i pruže humanitarnu pomoć stanovništvu i državi Ukrajini”.

Dom nije usvojio Prijedlog rezolucije o osudi agresije na Ukrajinu, čiji su predlagači poslanici iz Kluba SDA.

Nisu usvojeni ni sljedeći prijedlozi zaključaka:

 • Prijedlog zaklјučka poslanice Edite Đapo koji glasi: “Predstavnički dom PSBiH upućuje zahtjev svim zemlјama i organizacijama, članicama Vijeća za implementaciju mira da hitno suspendiraju Rusku Federaciju iz ovog tijela. Rusija je izvršila agresiju na Ukrajinu i kao takva ne može promovirati i provoditi mir u Bosni i Hercegovini”;
 • Prijedlog zaklјučaka poslanika Predraga Kojovića, Mirjane Marinković Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta koji glase: - “Nalaže se Vijeću ministara BiH da bez odgađanja produži period bezviznog boravka državlјana Ukrajine na teritoriji Bosne i Hercegovine sa 30 na 90 dana. - Nalaže se Vijeću ministara BiH da bez odgađanja uvede mogućnost ulaska državlјana Ukrajine u Bosnu i Hercegovinu sa ličnim kartama. - Nalaže se Vijeću ministara BiH da bez odgađanja uvede vizni režim za državlјane Ruske Federacije, odnosno da raskine sporazum o bezviznom režimu koji je 2013. skloplјen između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije. Posebno je neophodno odmah uvesti vizni režim za nosioce diplomatskih pasoša Ruske Federacije koji po tom sporazumu u Bosni i Hercegovini mogu boraviti bez vize do 90 dana, uzimajući u obzir mogućnost agenata Putinovog režima da koriste ovu privilegiju s cilјem preduzimanja poteza protiv interesa Bosne i Hercegovine. - Nalaže se Vijeću ministara BiH da uputi hitnu humanitarnu i medicinsku pomoć Ukrajini. - Nalaže se Vijeću ministara BiH da u roku od sedam dana ovaj dom obavijesti o svim detalјima provođenja ovih zaklјučaka”,
 • Prijedlog zaključka poslanice Borjane Krišto koji glasi: “Predstavnički dom PSBiH podržava Rezoluciju Evropskog parlamenta od 1. 3. 2022. o ruskoj agresiji na Ukrajinu (2022/2564(RSP)) i Rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda o Ukrajini, te daje punu podršku institucijama Evropske unije u njihovim aktivnostima odgovora na invaziju Ruske Federacije prema Ukrajini”,
 • Prijedlog zaključka poslanice Mirjane Marinković-Lepić povodom rasprave o Zahtjevu poslanika Saše Magazinovića, Nermina Nikšića, Nade Mladine i Zukana Heleza za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, koji glasi: “Zahtijevam da Vijeće ministara BiH u roku od 15 dana od usvajanja ovog zaključka u parlamentarnu proceduru uputi set mjera za prevazilaženje trenutnog ekonomskog stanja nastalog usljed agresije Ruske Federacije na Ukrajinu”.

Nije usvojen ni Prijedlog poslanika Damira Arnauta za uvrštavanje nove tačke u dnevni red 25. sjednice Predstavničkog doma, koja glasi: Prijedlog rezolucije o zaštiti ustavnopravnog poretka države Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Denis Zvizdić, Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Zukan Helez, Nada Mladina, Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Damir Arnaut i Jasmin Emrić.

Dom nije usvojio ni Prijedlog poslanika Adila Osmanovića za uvrštavanje u dnevni red 25. sjednice Predstavničkog doma nove tačke koja glasi: Aktuelna politička i sigurnosna situacija u BiH nakon unilateralnog pokušaja Narodne skupštine Republike Srpske (RS) da prenese (otme) nadležnosti države Bosne i Hercegovine na entitet RS.

Predstavnički dom usvojio je sljedeće poslaničke inicijative:

 • Poslaničku inicijativu Saše Magazinovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od tri mjeseca u parlamentarnu proceduru dostavi zakonsko rješenje kojim se uvodi obavezan ljekarski pregled za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama Bosne i Hercegovine koji podrazumijeva posebno testiranje mentalno-psihološke sposobnosti za obavljanje javnih funkcija, kao i testiranje na psihoaktivne supstance,
 • Poslaničku inicijativu Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. i Akcioni plan za provođenje Strategije 2020-2024.,
 • Modificiranu poslaničku inicijativu Damira Arnauta koja glasi: “Nalaže se Ministarstvu civilnih poslova BiH da postigne dogovor s entitetima, Brčko Distriktom BiH i svim kantonima o jedinstvenom certifikatu s QR kodom, na način da se certifikati izdaju na nižim nivoima vlasti”,
 • Poslaničku inicijativu Damira Arnauta kojom se traži od Ministarstva komunikacija i prometa BiH da pokrene postupak izmjene Pravilnika o vozačkoj dozvoli (“Službeni glasnik BiH”, broj 9/19), s cilјem ukidanja člana 24. kojim se regulira obaveza zamjene vozačke dozvole za lica koja promijene prebivalište.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućene su sljedeće poslaničke inicijative:

 • Poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji odluku o kvalitetu naftnih tečnih goriva koja je neophodan uvjet za članstvo Bosne i Hercegovine u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i uputi je u parlamentarnu proceduru,
 • Modificirana poslanička inicijativa Damira Arnauta kojom se traži od Ministarstva komunikacija i prometa BiH da u roku od 75 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim će se značajno pooštriti sankcije za određena djela propisana navedenim zakonom,
 • Poslanička inicijativa Mirjane Marinković-Lepić kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da, u roku od 60 dana, stavi na dnevni red i odluči po zahtjevima institucija Bosne i Hercegovine za davanje saglasnosti na pravilnike ili izmjene i dopune pravilnika o sistematizaciji državnih institucija. Također, Vijeće ministara BiH obavezuje se da institucije koje još uvijek nisu dostavile na vrijeme zahtjeve za saglasnost za navedene akte, obaveže na dostavljanje akata u roku od maksimalno 180 dana, te da u istom roku riješi eventualno sporna pitanja s institucijama Bosne i Hercegovine,
 • Modificirana poslanička inicijativa Mirjane Marinković-Lepić kojom se nalaže Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Vijeću ministara BiH da, u roku od 90 dana, korigira cijenu takse koja se plaća prilikom izdavanja uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi.

 Dom nije usvojio sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslaničku inicijativu Saše Magazinovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog okvirnog zakona o klimatskim promjenama,
 • poslaničku inicijativu Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana u zakonodavnu proceduru dostavi Zakon o državnoj imovini,
 • poslaničku inicijativu Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 90 dana okonča proces usklađivanja zakonodavstva iz oblasti zaštite ličnih podataka s novousvojenim propisima Evropske unije.

Predstavnički dom usvojio je sljedeće dokumente:

 • Izvještaj – Praćenje realizacije preporuka revizije učinka o temi: “Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine”, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH,
 • Izvještaj – Praćenje realizacije preporuka revizije učinka o temi: “Aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći”, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH,
 • Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2020. godinu,
 • Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH,
 • Zaključke iz Mišlјenja Komisije za finansije i budžet o Izvještaju o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH, koji glase: 1. “Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da hitno pristupe realizaciji preporuka revizije koje su sadržane u tekstu Izvještaja o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2020. godinu, te da Predstavničkom domu PSBiH najkasnije do 01. 03. 2022. dostave informaciju o realizaciji preporuka iz Izvještaja. 2. Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da posebnu pažnju posvete jačanju sistema internih kontrola u institucijama BiH, te da s cilјem povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskih izvještaja uspostave cjelovit sistem internih kontrola kojim će smanjiti rizik od ponavlјanja istih grešaka ili pojave novih grešaka u svom finansijskom poslovanju”,
 • Zaključak iz Mišljenja Komisije za vanjsku trgovinu i carine o Izvještaju o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2020. godinu, koji glasi: “Komisija za vanjsku trgovinu i carine predlaže Predstavničkom domu PSBiH da vrati Upravnom odboru Izvozno-kreditne agencije BiH na doradu Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu, koji će Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH ponovo dostaviti PSBiH”,
 • Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2020. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH,
 • Izvještaj o provođenju Lokalnih izbora 2020. godine, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH,
 • Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2020. godinu, čiji je podnosilac Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH,
 • Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, s preporukama sadržanim u njemu, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH,
 • Zaključak iz Mišlјenja Zajedničke komisije za lјudska prava o Specijalnom izvještaju o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošlјavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini koji glasi: “Nalaže se Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana započne proceduru izbora novog saziva Vijeća za osobe sa invaliditetom”,
 • Specijalni izvještaj o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, s preporukama sadržanim u njemu, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH,
 • Izmjene sadržaja preporuka iz Specijalnog izvještaja o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, a koje glase: - u tekstu iza prve crtice iza riječi “korake” dodaju se riječi: “i donesu akcione planove najduže u roku od 60 dana”, - u tekstu iza druge crtice iza riječi “podrške” dodaju se riječi: “kroz formiranje ureda ili određivanje osobe koja će”, - u tekstu iza treće crtice brisati riječi: “da osiguraju podršku” i iza riječi “propisa” dodati riječi: “u roku ne dužem od 60 dana”, - u tekstu iza četvrte crtice: • u tekstu pod tačkom 1. na kraju dodati riječi: “u roku ne dužem od 60 dana”, • u tekstu pod tačkom 2. na kraju teksta dodati riječ “odmah”, • u tekstu pod tačkom 3. na početku brisati riječ “osiguranje” i zamijeniti riječima: “dopunu osiguranja” i na kraju teksta dodati riječi: “u roku na dužem od 60 dana”,
 • zaključak povodom rasprave o Specijalnom izvještaju o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini koji glasi: “Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana pripremi Plan realizacije preporuka ombudsmena iz Specijalnog izvještaja o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini i dostavi na razmatranje Predstavničkom domu PSBiH”,
 • Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2021. godinu,
 • Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2021. godinu.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućeni su sljedeći dokumenti:

 • Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2021. godinu,
 • Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštovanje lјudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2021. godinu,
 • Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u PSBiH za 2020. godinu,
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Osnovne pretpostavke za efikasno upravljanje taksama i naknadama institucija BiH, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH,
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Elektronsko upravljanje dokumentima u institucijama BiH, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucijama BiH,
 • Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za 2021. godinu,
 • Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2021. godini,
 • Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2021. godinu.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućena je Informacija Upravnog odbora Javnog RTV servisa BiH o posljedicama finansijske blokade BHRT-a. Uz ovu Informaciju, na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine upućeni su sljedeći prijedlozi zaključaka:

- prijedlozi zaključaka poslanika Jasmina Emrića, koji glase:

 1. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo pravde BiH da u roku od 30 dana izradi i dostavi u zakonodavni postupak izmjene Zakona o izvršnom postupku BiH na način da se potraživanje za RTV taksu smatra vjerodostojnom ispravom.
 2. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da u najkraćem roku predloži izmjene Zakona o javnom RTV sistemu BiH na način da se osigura održivo finansiranje sva tri javna RTV servisa BiH;

 - prijedlozi zaključaka Kluba poslanika SDA, koji glase:

 1. Tražimo od Poreske uprave FBiH da u saradnji sa Vladom FBiH debrokira račun BHRT-a.
 2. Pozivamo Vijeće ministara BiH da što prije uzme u razmatranje aktuelnu situaciju u vezi sa finansiranjem javnog servisa.
 3. Tražimo da nadležni sud ubrza rješavanje predmeta koji se odnose na povrat duga od prikupljanja RTV takse.
 4. Tražimo od Vlade FBiH i Parlamenta FBiH da uskladi svoj Zakon o izvršnom postupku FBiH u dijelu prinudne naplate sa istim zakonom u RS.
 5. Predlažemo odboru JRT sistema BiH da izradi novi model naplate RTV takse kojim bi se na jedinstven način prikupljala RTV taksa na cijelom prostoru BiH; 

- prijedlog zaključka poslanika Nermina Nikšića, koji glasi: “Predstavnički dom PSBiH nalaže Vijeću ministara BiH i Ministarstvu komunikacija i prometa BiH da hitno preduzme aktivnosti na rješavanju blokade računa BHRT-a, osiguranju naplate potraživanja, te stvaranja pretpostavki za nastavak normalnog stabilnog funkcioniranja BHRT-a”;

 
- prijedlozi zaključaka Kluba poslanika Naša stranka – Nezavisni blok, koji glase:

 1. Predstavnički dom PSBiH traži od RTV Federacije BiH da sredstva koja na ime neuplaćenih sredstava od RTV takse duguje RTRS-u, u iznosu od cca. 15 miliona KM, doznači BHRT-u s ciljem saniranja dijela duga od preko 60 miliona KM koji na ime neuplaćenih sredstava od RTV takse RTRS duguje BHRT-u.
 2. Traži se od Vijeća ministara BiH da u roku od 30 dana osigura efikasnu naplatu RTV takse u svim dijelovima BiH, isplatu svih dugovanja na ime RTV takse od strane drugih emitera, te dostavi sve informacije o izbjegavanju naplate i isplate dugovanja nadležnim tužilaštvima.

Predstavnički dom nije usvojio Prijedlog odluke o imenovanju Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH, čiji je predlagač Ministarstvo komunikacija i prometa BiH. Dom je usvojio zaključak koji glasi: “U smislu člana 39. stav 8. Zakona o komunikacijama BiH, PSBiH će odmah pokrenuti postupak s ciljem raspisivanja novog Javnog konkursa za imenovanje članova Vijeća RAK-a BiH.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizont Evropa – Okvirni program za istraživanje i inovacije,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju plaćene djelatnosti članova porodica članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva
 • Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za 2020. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH,
 • Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o graničnim prijelazima za pogranični saobraćaj,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (BiH) i magistralnog puta M-3 na lokaciji Šćepan Polje (Crna Gora) i priključnih graničnih dionica,
 • Sporazumа o zaštiti tajnih podataka između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske,
 • Sporazumа razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od 500 miliona japanskih jena,
 • Sporazumа razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od 100.000.000 japanskih jena za opremanje medicinskih ustanova u Bosni i Hercegovini,
 • Sporazumа o grantu između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Grada Zvornika i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/WB-IG04-BIH-ENV-02, Bosna i Hercegovina, WATSAN program (Program vodosnabdijevanja i sanitarnih usluga) u Republici Srpskoj: Lokanj – Pilica: Vodosnabdijevanje faza 1 i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Tabanci u gradu Zvorniku,
 • Sporazumа o grantu između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Općine Jajce i Evropske investicione banke, grant Zajedničkog evropskog fonda za Zapadni Balkan/WB-IG04-BIH-ENV-04, Bosna i Hercegovina, WATSAN projekat u Federaciji Bosne i Hercegovine: Ulaganja u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka vode u općini Jajce,
 • Dopune broj 1 Ugovora o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu, između Evropske komisije, djelujući u ime Evropske unije, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH,
 • Odricanja i izmjene i dopune u vezi sa Sporazumom o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina – Putna interkonekcija s Hrvatskom “Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci” (WB-IGOO-BIH-TRA-02), koje su potpisane 11. 12. 2020. u Luksemburgu i 5. 3. 2021. u Sarajevu.
 • Aneksa I. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Deleuša – Vraćenovići; Aneks II. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Hum – Šćepan Polje; Aneks III. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Sitnica – Zupci i Aneks IV. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Klobuk – Ilino Brdo.

Na 10. hitnoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je zahtjev delegata iz Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda PSBiH Dragana Čovića, Lidije Bradare, Marine Pendeš i Bariše Čolaka za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.

Nakon što je Klub bošnjačkog naroda proglasio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH po hitnom postupku štetnim po vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, Dom naroda PSBiH nije postigao saglasnost o tome da je ovaj Prijedlog zakona štetan po vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

U Zajedničku komisiju, radi rješavanja navedenog pitanja, imenovani su delegati Bakir Izetbegović, Sredoje Nović i Bariša Čolak.

Ukoliko Zajednička komisija u roku od pet dana ne uspije riješiti navedeno pitanje, ono se upućuje Ustavnom sudu BiH.


IZVOR: Vebsajt Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, 28.04.2022.

Naslov: Redakcija