Zastava Srbije

AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH: Za moratorij na kredite prijavio se 23.751 korisnik kredita

28.04.2020.


Moratorij na kredite: Koliko je zahtjeva podneseno, a koliko odobreno.

U prvih deset dana aprila za aktivaciju moratorija kreditnih obaveza u Federaciji BiH se ukupno prijavio 23.751 korisnik kredita.

"Iznos kredita za koje je predat zahtjev za moratorij iznosi otprilike dvije milijarde KM i on učestvuje oko 13,5 posto u ukupnim kreditima sa 31.12.2019. godine", navode iz Agencije za bankarstvo FBiH.

Od ukupnog broja podnesenih zahtjeva odobrena su 18.903, od toga 7.333 na zahtjev klijenta, a za 11.570 su banke samoinicijativno dale moratorij.

"Na fizičke osobe se odnosilo 21.377 zahtjeva (od čega je odobreno 17.013), a na pravne osobe 2.374 zahtjeva (odobreno 1.890 zahtjeva). Dakle, od ukupnog broja predatih zahtjeva za moratorij korisnika kredita fizičkih i pravnih osoba, na fizičke osobe se odnosilo 90 posto u ukupno predatim zahtjevima, dok se 10 posto odnosilo na pravne osobe", kažu iz agencije.

Najveći broj zahtjeva za fizičke osobe odnosio se na nenamjenske kredite (opšta potrošnja), dok su se kod pravnih osoba zahtjevi uglavnom odnosili na trgovinu na veliko i malo, prerađivačku industriju, hotelijerstvo i ugostiteljstvo.

Iznos kredita fizičkih osoba za koje je predat zahtjev za moratorij u ukupnim kreditima fizičkih osoba sa 31.12.2019. godine je iznosio 7,5 posto, dok je kod pravnih osoba iznosio 18,3 posto.


IZVOR: Vebsajt Klix, 23.04.2020.

Naslov: Redakcija