Zastava Srbije

VLADA FEDERACIJE BIH: Vijeću ministara BiH upućena inicijativa za izmjenu Odluke o prepisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH

28.04.2020.


Vlada Federacije BiH je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, odobrila izdvajanje iz Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu u iznosu od 181.623 KM za sufinansiranje projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za I i II kvartal 2020. godine.

Ovaj projekt finansiran je iz sredstava Međunarodnog fonda za razvitak poljoprivrede (IFAD) sa ukupno 14,5 miliona KM, iz vlastitih kreditnih sredstava u iznosu od 12,47 miliona KM, grant sredstava IFAD-a u iznosu od 0,528 miliona KM, te budžeta FBiH za sufinansiranje 1,58 miliona konvertibilnih maraka.

Sredstva za sufinansiranje osigurana su u Budžetu FBiH za 2020. godinu u iznosu od 363.246 KM, što je učešće Vlade FBiH u projektima koje finansira međunarodna zajednica.

Odobreno je i izdvajanje iz Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu u iznosu od 369.831 KM za sufinansiranje Projekta razvoja ruralnog poslovanja za I i II kvartal 2020. godine.

Ovaj projekt vrijedan ukupno 24,2 miliona KM finansiran je iz kreditnih sredstava IFAD-a u iznosu od 11,4 miliona KM, grant sredstava IFAD-a u iznosu od 0,696 miliona KM, OPEC fonda/kredit u iznosu od 9,338 miliona KM i budžeta FBiH za sufinansiranje 2,78 miliona KM.

Sredstva za sufinansiranje ovog projekta osigurana su u Budžetu BiH za 2020. godinu u iznosu od 739.662 KM, što je, također, učešće Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajednica.

Donesenom Odlukom, Vlada FBiH je dodijelila 4.000.000 KM, utvrđena u ovogodišnjem Budžetu FBiH, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji kapitalnih transfera javnim preduzećima.

Sredstva će biti korištena za povećanje osnovnog kapitala u novcu Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče, a prema usvojenom Programu tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture i Planom investicija za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture ovog privrednog društva za 2020. godinu. Cilj je potpuna tehničko-tehnološka sanacija Terminala i povećanje kapitala u privrednom društvu Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.

Vlada je zadužila Operatora ­ Terminale Federacije za kontrolu namjenskog utroška ovih sredstava, te za praćenje realizacije Plana investicija za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture NTF-a za 2020. godinu.

Data je saglasnost ovim privrednim društvima za pokretanje postupka povećanja osnovnog kapitala pred nadležnim sudom. Ona su zadužena da, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, u roku ne duljem od šest mjeseci, detaljno informišu Vladu FBiH o realizaciji ovih aktivnosti.

Vlada FBiH je prihvatila zahtjev Federalnog štaba civilne zaštite za upućivanje inicijative Vijeću ministara BiH za izmjenu Odluke o prepisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH.

Riječ je o odluci kojom je utvrđeno da su stranci, koji imaju posebnu dozvolu Vijeća ministara BiH za ulazak, boravak ili tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu, izuzeti iz njene primjene. U inicijativi je, pak, navedeno da postoje i drugi specifični slučajevi koji nisu izuzeti iz odredaba Odluke.

Naime, Vladi FBiH su se, putem Federalnog štaba civilne zaštite, obratile Autoceste Federacije BiH, Elektroprivreda BiH, Natron Maglaj i drugi pravni subjekti koji su ugovorom vezane za strane firme radi održavanja, servisiranja, te funkcionisanja opreme, mašina i softvera, za što je neophodno kontinuirano prisustvo stranih državljana - inžinjera i montera za održavanje i puštanje u rad specifičnih postrojenja i opreme.

Ciljevi inicijative su rješavanje problema opstanka pravnih subjekata čije je funkcionisanje vezano i ovisi o ugovorenoj pomoći i prisustvu djelatnika stranih firmi, te opstanak bosanskohercegovačke privrede.

Federalna vlada je dala prethodnu saglasnost za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Ujedno, dala je prethodnu saglasnost da za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, budu imenovani Izet Žigić, Milenko Obad, Selvedin Subašić, Muhidin Zametica, Safet Isić i Vanja Bajrami.

Vlada je, na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, imenovala privremeni Upravni odbor Finansijsko-informatičke agencije, u sastavu Dragan Prusina (predsjednik), Denis Mušić, Sead Hodžić, Željka Marković-Sekulić i Mirza Kršo (članovi).

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, Vlada je opunomoćila Envera Mujezinovića.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 28.04.2020.

Naslov: Redakcija