Zastava Srbije

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE ZVANJA TURISTIČKOG VODIČA ZA PODRUČJE RS: Pravilnik stupa na snagu 3. aprila 2024. godine

29.03.2024.


Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča za područje Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 27/2024 – dalje: Pravilnik) stupa na snagu 3. aprila 2024. godine.

Navedenim Pravilnikom propisuju se program i način polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča na području Republike Srpske, način obuke kandidata za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča na području Republike Srpske, te sastav komisije za polaganje ispita i sadržaj uvjerenja o položenom ispitu.

Stručni ispit za sticanje zvanja turističkog vodiča na području Republike Srpske može polagati svako lice koje je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH, kao i strani državljanin koji ima prijavljen privremen boravak u BiH, a koji imaju najmanje završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i aktivno poznaju najmanje jedan strani jezik.

Program stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča na području Republike Srpske sastoji se iz sljedećih predmeta

1)         Ustavno uređenje Republike Srpske, odnosno BiH,

2)         Istorija Republike Srpske, odnosno BiH,

3)         Osnovi turističkog zakonodavstva Republike Srpske,

4)         Osnovni turizma,

5)         Zaštita potrošača u turizmu,

6)         Vodička služba,

7)         Turistička geografija Republike Srpske,

8)         Kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe Republike Srpske.

Za sprovođenje stručnog ispita i provjeru znanja kandidata ministar trgovine i turizma imenuje Komisiju, a Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske objavljuje javni poziv za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča za područje Republike na internet stranici Ministarstva i u najmanje jednom dnevnom listu koje se objavljuju na području Republike Srpske, odnosno BiH, kao i na internet stranici Turističke organizacije Republike Srpske.

Nakon što lice položi stručni ispit, Ministarstvo izdaje uvjerenje o položenom ispitu svakom kandidatu koji je položio ispit.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo trgovine i turizma RS, 27.03.2024.

Naslov: Redakcija