Zastava Srbije

MINISTARSTVO PRAVDE RS: Spremnost za aktivnosti na unapređenju advokatske djelatnosti

29.03.2024.


Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Miloš Bukejlović održao je, u Banjoj Luci, sastanak sa predsjednikom Advokatske komore Republike Srpske Daliborom Mrša i predsjednicom Zbora advokata Banja Luka Vanjom Lakić, na kojem je razgovarano o aktuelnim pitanjima vezanim za advokatsku djelatnost.

Na sastanku je razgovarano o aktivnostima koje se odnose na organizovanje edukacije za članove Advokatske komore, u vezi sa zastupanjem u predmetima prestupništva mladih i krivično-pravne zaštite djece, kako bi se obezbijedili uslovi za dobijanje potrebnih certifikata o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz oblasti prestupništva mladih i krivično-pravne zaštite djece.

Ovom prilikom je dogovoreno da će edukatori Ministarstva pravde vršiti stručno usavršavanje advokata, putem zborova advokata, kao i da Advokatska komora preuzme odgovornost za organizaciju tehničkog dijela navedenih aktivnosti uz obezbjeđivanje potrebne logistike i resursa.

Bilo je riječi o ideji Advokatske komore za osnivanje Advokatske akademije, koja bi se bavila obaveznom edukacijom advokata iz svih oblasti prava, sa ciljem postizanja višeg stepena stručnosti i efikasnosti u obavljanju ove djelatnosti, te o prijedlogu da se ispitaju mogućnosti za provođenje usavršavanja advokata za zastupanje u predmetima ratnih zločina pred Sudom BiH.

Takođe, nastavljeni su pregovori oko donošenja nove Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata te je dogovoreno da je potrebno nastaviti aktivnosti radi usaglašavanja stavova Advokatske komore i resornog ministarstva.

Na sastanku je izražena obostrana spremnost za daljom saradnjom, kao i otvorenost za buduće aktivnosti na unapređenju advokatske djelatnosti.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 27.03.2024.

Naslov: Redakcija