Zastava Srbije

NEOPHODNO DONOŠENJE ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA BIH: Prednacrt zakona biće izrađen u narednih šest mjeseci

29.03.2022.


Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva trgovine o potrebi podnošenja inicijative za donošenje Zakona o zaštiti potrošača BiH.

S tim u vezi, Vlada Federacije BiH upućuje Vijeću ministara BiH inicijativu da zaduži Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u što kraćem roku, a najkasnije za šest mjeseci, pripremi i uputi Vijeću ministara BiH na razmatranje i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prednacrt zakona o zaštiti potrošača BiH, usklađen s pravnom stečevinom Evropske unije.

Kako je obrazloženo, od usvajanja važećeg Zakona 2006. godine, zakonodavstvo o zaštiti potrošača u BiH se nije mijenjalo, izuzev manjih izmjena u 2015. godini. U Evropskoj uniji zakonodavstvo se u ovoj oblasti značajno promijenilo, te je kroz veliki dio direktiva odgovoreno na nove tržišne okolnosti.

I pored činjenice da je Prednacrt zakona o zaštiti potrošača BiH pripremljen krajem 2019. godine, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH još nije planiralo njegovo upućivanje Vijeću ministara BiH.

Vlada FBiH će inicijativu i zaključke dostaviti Vijeću ministara BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 24.03.2022.

Naslov: Redakcija