Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O STICANJU STATUSA SAMOSTALNOG UMJETNIKA I STRUČNJAKA U KULTURI: Lica koja na osnovu opštih i posebnih uslova steknu status samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi stiču prava obaveznih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dječije zaštite

29.03.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi kojim su propisani uslovi i način sticanja statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, njihova prava i obaveze, vođenje evidencije, obezbjeđivanje sredstava te druga pitanja koja su značajna za ovu kategoriju.

Lica koja na osnovu opštih i posebnih uslova steknu status samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi stiču prava obaveznih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dječije zaštite.

Samostalni umjetnik je umjetnik koji samostalno, u vidu jedinog zanimanja, stvara autorska djela iz oblasti umjetnosti ili izvodi i interpretira umjetnička ili autorska djela iz oblasti umjetnosti i kulture dok samostalni stručnjak u kulturi je stručnjak koji samostalno, takođe u vidu jedinog zanimanja, stvara autorska djela i obavlja istraživačke, umjetničko-saradničke, teorijsko-kritičke, edukativne i specijalističke, producentske i organizatorske poslove iz oblasti umjetnosti i kulture, a sve u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture.

Postupak dodjele statusa samostalnog umjetnika, odnosno samostalnog stručnjaka u kulturi sprovodi se putem javnog poziva kojeg raspisuje Ministarstvo prosvjete i kulture.

Cilj utvrđivanja statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi je podsticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva umjetnika i stručnjaka u kulturi Republike Srpske, te utvrđivanje administrativnih i finansijskih mjera za jačanje njihovog umjetničkog i stručnog stvaralaštva.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 25.03.2021.

Naslov: Redakcija