Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojeni nacrti zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH i Odluka o provođenju mjera iz Pisma namjere sa MMF-om o proširenom aranžmanu koji se tiču institucija BiH

29.03.2017.


Vijeće ministara BiH usvojilo je 28. marta 2017. godine Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, potvrdio je predsjedavajući Denis Zvizdić

Podsjećamo, nakon što je 24. marta istekao redovan rok za ispunjavanje obaveza za nastavak aranžmana, MMF je taj rok produžio do 31. marta. Usvajanje zakona o akcizama, kojim se predviđa povećanje akciza na gorivo za 15 feninga po litru, jedan je od uslova za nastavak aranžmana.

"Vijeće ministara BiH je usvajanjem seta zakona i jedne važne odluke ispunilo cijeli set mjera koje proizilaze iz obaveza prema MMF", istakao je Zvizdić.

Set zakona upućen je u parlamentarnu proceduru, sa zahtjevom da se razmatra po hitnom postupku.

Protiv izmjena i dopuna Zakona o akcizama BiH bili su ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović i ministar vanjskih poslova Igor Crnadak, dok ministar sigurnosti Dragan Mektić nije prisustvovao sjednici Vijeća ministara.

Usvajanje izmjena Zakona o akcizama prokomentarisao je i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda.

"Ova sredstva od akciza neće biti korištena za krpljenje rupa, već na račune cesta i autpcesta, za gradnju puteva", istakao je on.

Bevanda je pojasnio da će se sredstva dijeliti na način da FBiH dobije 58 posto, a RS 29 posto, dodavši da će sredstva služiti kao koleteral za već ugovorene kredite za gradnju puteva, a ne za direktnu gradnju.

"Više puta smo pokušavali da pokrenemo aktivnosti kako bismo mogli povlačiti sredstva za poljoprivrednike, ali nismo imali saglasnost RS", poručio je Zvizdić.

On je dodao da obaveza formiranja agencije za kontrolu sredstava na državnom nivou predstavljala problem.

Uz Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, kojim se predviđa povećanje cijena goriva za 15 feninga, usvojeni su i nacrti zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na Јedinstveni račun i raspodjeli prihoda, te Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, kojima je predviđeno da se prihodi od povećanih akciza izdvajaju na namjenski podračun za izgradnju puteva i auto-puteva.

Prema Zvizdićevim riječima, kao jedna od mjera za realizaciju aranžmana sa MMF-om usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH i Odluka o provođenju mjera iz Pisma namjere sa MMF-om o proširenom aranžmanu koji se tiču institucija BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijesti i RTRS, 28.03.2017.

Naslov: Redakcija