Zastava Srbije

STRATEGIJA ZA PROCESUIRANJE RATNIH ZLOČINA: Radna grupa usaglasila veliki dio dokumenta

29.01.2018.


Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić rekao je da Radna grupa za izradu izmjena i dopuna Strategije BiH za rad na predmetima ratnih zločina do sada usaglasila veliki dio tog dokumenta.

"Nakon što entitetske i Vlada Brčko distrikta dostave pozitivna mišljenja na ovaj dokument, Strategija može ići na usvajanje u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH", rekao je Kojić.

Kojić, koji je u ime Republike Srpske prošle godine imenovan za člana Radne grupe, kaže da je važno to što će Vlada Republike Srpske davati mišljenje na Strategiju.

"Osim toga, ja ću održati konsultacije, prezentovati i tražiti mišljenje predstavnika nevladinih organizacija iz odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske o Strategiji", rekao je Kojić.

On naglašava da je važno to što je Radna grupa uspjela dogovoriti da se uvede sistem nadzora i kontrole, kao i sistem kažnjavanja za nesprovođenje strateških ciljeva i mjera, kao i preporuka i uputstava nadzornog tijela.

"Za nesprovođenje smjernica i uputstava nadzornog tijela u skladu sa zakonom predviđena je disciplninska mjera, što znači da će nadzorno tijelo u kojem će biti po dva predstavnika iz Republike Srpske moći za nesprovođenje strateških ciljeva i mjera podnesu prijavu disciplinskom tužiocu protiv postupajućih tužilaca ili glavnog tužioca", pojasnio je Kojić.

On je podsjetio da u prethodnoj Strategiji nije bio uspostavljen sistem kažnjavanja, zbog čega se dolazilo u situaciju da nesprovođenje strateških ciljeva nije podrazumijevalo nikakve konsekvence po one koji nisu sprovodili Strategiju, a najviše iz Tužilaštva i Suda BiH.

Kojić je rekao da su u Strategiji definisani kriterijumi za ocjenu složenosti predmeta postavljeni na način da će značajan dio manje složenih biti ustupljeni entitetima na procesuiranje, što do sada nije bio slučaj.

"Od oko 500 predmeta koji se trenutno nalaze u Tužilaštvu BiH, prema dosadašnjim procjenama, najmanje 200 manje složenih biće ustupljeni entitetima na procesuiranje, dok će najsloženiji predmeti ratnih zločina koji ostanu u Tužilaštvu BiH biti prioritetni za rješavanje", pojasnio je Kojić.

On kaže da će predmeti "sa najvećim posljedicama" protiv lica koja su obavljala visoke političke, vojne ili policijske pozicije imati prioritet u procesuiranju u odnosu na druge predmete koji ostanu u Tužilaštvu BiH.

Rok za procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina istekao još u decembru 2015. godine.

Savjet ministara donio je prošle godine odluku o formiranju Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Strategije BiH za rad na predmetima ratnih zločina, sa zadatkom da ovaj posao bude završen do kraja maja.

U Radnu grupu imenovani su predstavnici ministarstava pravde BiH, Republike Srpske i Federacije BiH, Pravosudne komisije Brčko distrikta, Ministarstva bezbjednosti BiH, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i Nadzornog tijela za praćenje sprovođenja Strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

U BiH je 2008. godine usvojena Strategija za rad na predmetima ratnih zločina čiji je osnovni strateški cilj procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina u roku od sedam godina, te procesuiranje manje složenih predmeta ratnih zločina u roku od 15 godina.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 26.01.2018.

Naslov: Redakcija