Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O PROVOĐENJU ODLUKA SUDOVA: Organi vlasti FBiH kojima su dostavljene odluke dužni su ih provoditi u skladu sa Ustavom FBiH i nadležnostima propisanim ovim zakonom. Propisano je da su ih dužni izvršavati brzo i efikasno uz poštovanje zadatih rokova i da podliježu odgovornosti u slučaju njihovog neizvršenja

28.12.2020.


Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o provođenju odluka sudova kojim se uređuje provođenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za čije je izvršenje nadležna Vlada Federacije BiH, odluka Ustavnog suda Federacije BiH i odluka Evropskog suda za ljudska prava za čije izvršenje su nadležne institucije Federacije BiH, te druga pitanja vezana za izvršenje tih odluka.

Prema ovom prijedlogu organi vlasti Federacije BiH kojima su dostavljene ove odluke dužni su ih provoditi u skladu sa Ustavom Federacije BiH i zakonom utvrđenim nadležnostima propisanim ovim zakonom. Također, propisano je da su ih dužni izvršavati brzo i efikasno uz poštovanje zadatih rokova i da podliježu odgovornosti u slučaju njihovog neizvršenja.

Kako je navedeno u razlozima za donošenje ovog zakonskog rješenja, nakon provođenja dvogodišnjeg projekta Misije OSCE-a u BiH "Demokratsko upravljanje", utvrđen je problem porasta broja neizvršenih odluka najviših sudskih institucija, te njihovo sporo i neefikasno izvršavanje, odnosno neizvršavanje.

Između ostalih, detektovan je problem nedostatka procedura izvršenja odluka, nedovoljno razvijenog sistema praćenja provođenja odluka putem organa u čijoj nadležnosti treba biti praćenje njihovog provođenja i nedovoljno izgrađen sistem mjera prevencije.

Ovakvim zakonskim rješenjima bi bila stvorena pretpostavka za uspostavu jasnog mehanizma u procesu izvršenja odluka kroz zakonodavni i administrativni okvir, što bi vodilo ka daljem jačanju institucija vlasti i promicanju načela vladavine prava.

Stoga se ukazala nužnost da se precizira postupak izvršavanja odluka ustavnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, iz nadležnosti institucije na nivou vlasti FBiH, s ciljem njihovog bržeg, efikasnijeg i odgovornijeg izvršenja.

Činjenica da ne postoje jasno propisane procedure koje će precizirati načine postupanja sa odlukama ustavnih sudova, te komuniciranja i saradnje između institucija vlasti FBiH u ovom procesu kako bi se izbjeglo isuviše dugo i nepotrebno zadržavanje u pojedinim organima, a da to nije poznato nadležnim za njihovu dalju obradu, pokazala se kao faktor koji utiče na neizvršenje odluka.

O izvršenju odluka iz ovog zakona jednom godišnje će biti informiran Parlament Federacije BiH, a informacija o tome treba sadržavati podatke o ukupnom broju i vrsti odluka koje su donesene, stanju izvršenja po pojedinim odlukama, mjere preduzete na izvršenju i razloge neizvršenja s prijedlogom zaključka.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 22.12.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija