Zastava Srbije

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST: Inicijativa za uvođenje oslobađanja od plaćanja PDV-a na uvoz električnih automobila

28.12.2020.


Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske uputilo je Upravi za indirektno oporezivanje BiH inicijativu za izmjenu Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. glasnik BiH", br. 9/2005, 35/2005, 100/2008 i 33/2017) u dijelu koji se odnosi na oporezivanje novih motornih vozila.

Ministarstvo je ovom inicijativom predložilo uvođenje oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost na uvoz električnih automobila.

Time su nastavljene aktivnosti započete donošenjem Zakona o električnoj energiji ("Sl. glasnik RS", br. 68/2020), kojim je Republika Srpska prva u BiH definisala pitanje upotrebe električnih vozila.

"Sve razvijene zemlje zapadne Evrope su snažno krenule u promovisanje korištenja električne energije u sektoru transporta, u cilju smanjenja emisije štetnih gasova i zaštite životne sredine. U većini evropskih zemalja primjenjuju se različite vrste poreskih i drugih podsticajnih mjera u ovoj oblasti. Mi želimo da damo svoj doprinos, jer se značajnije povećanje broja električnih automobila ne može očekivati ukoliko se ne preduzmu podsticajne mjere i ne uvedu određene olakšice za njihovu nabavku i korištenje. Iz tog razloga smo podnijeli ovu inicijativu i očekujemo da će ona biti uvažena", naglasio je ministar Đokić.

Podsjećamo da je u oktobru mjesecu ove godine, na inicijativu našeg Ministarstva, održan sastanak sa uvoznicima hibridnih električnih vozila i proizvođačima dijelova za ova vozila. Na sastanku je zaključeno da se rješavanjem ovog pitanja i stvaranjem preduslova za veće korištenje električnih vozila trebaju baviti brojne institucije i organi u Srpskoj, kao i da ovu oblast treba zakonski detaljnije urediti i kontinuirano raditi na povećanju svijesti o značaju korištenja ovih vozila.

"Procesi evropskih integracija i prihvaćene međunarodne obaveze BiH u sektoru smanjenja emisija gasova, te odgovoran odnos prema zdravlju našeg stanovništva i životnoj sredini nameću potrebu za djelovanjem u ovom pravcu, kao i za što većim korištenjem obnovljivih izvora energije, što je i opšte opredjeljenje naše Vlade", zaključio je ministar Đokić.

U BiH trenutno ne postoji veći broj električnih vozila kao ni podsticaji za kupovinu i korištenje istih. Postoji manji broj električnih vozila kao i određeni broj hibridnih električnih vozila koja se ne pune iz elektroenergetske mreže. Do sada je u rad pušteno svega oko 30 punionica za ova vozila.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo energetike i rudarstva RS, 23.12.2020.

Naslov: Redakcija