Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 12. januara 2021. godine 14. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

28.12.2020.


Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić sazvao je 14. sjednicu Doma naroda za utorak, 12. januar 2021. godine, sa početkom u 11 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno da postavlјaju delegatska pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 2. Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-865/20 od 5. 10.2020;
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-1-15-14/20 od 14. 12. 2020;
 4. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Mišljenju Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, broj: 02/1-50-8-22-12/20 od 20. 10. 2020. (predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH), broj: 02-02-1-840/19 od 27. 7.2020);
 5. Prijedlog izvještaja o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH (2018-2021) – Okvirni dokument u 2018. godini, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-1795/20 od 9.9.2020;
 6. Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2019, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost za 2019, broj: 01,02-50-18-19-1991/20 od 13.10.2020;
 7. Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj:01,02,03-37-1-1873/20 od 23.9.2020;
 8. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-2196/20 od 10.11.2020;
 9. Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2019. godinu:
  9.1. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1311/20 od 2.7.2020,
  9.2. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1312/20 od 2.7.2020,
  9.3. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1523/20 od 24.7.2020,
  9.4. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1322/20 od 2.7.2020,
  9.5. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1424/20 od 14.7.2020,
  9.6. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1151/20 od 11.6.2020,
  9.7. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1040/20 od 29.5.2020,
  9.8. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1041/20 od 29.5.2020,
  9.9. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1152/20 od 11.6.2020,
  9.10. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1051/20 od 29.5.2020,
  9.11. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1423/20 od 14.7.2020,
  9.12. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1524/20 od 24.7.2020,
  9.13. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1425/20 od 14.7.2020,
  9.14. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1153/20 od 11.6.2020,
  9.15. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za sigurnost hrane BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1428/20 od 14.7.2020,
  9.16. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1525/20 od 24.7.2020,
  9.17. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1314/20 od 2.7.2020,
  9.18. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1313/20 od 2.7.2020,
  9.19. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1429/20 od 14.7.2020,
  9.20. Izvještaj o finansijskoj reviziji Arhiva BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1042/20 od 29.5.2020,
  9.21. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1052/20 od 29.5.2020,
  9.22. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1154/20 od 11.6.2020,
  9.23. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1526/20 od 24.7.2020,
  9.24. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1053/20 od 29.5.2020,
  9.25. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1054/20 od 29.5.2020,
  9.26. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1432/20 od 14.7.2020,
  9.27. Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1171/20 od 11.6.2020,
  9.28. Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1315/20 od 2.7.2020,
  9.29. Izvještaj o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1057/20 od 29.5.2020,
  9.30. Izvještaj o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1172/20 od 11.6.2020,
  9.31. Izvještaj o finansijskoj reviziji Granične policije BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1527/20 od 24.7.2020,
  9.32. Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1528/20 od 24.7.2020,
  9.33. Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1433/20 od 14.7.2020,
  9.34. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za akreditiranje BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1529/20 od 24.7.2020,
  9.35. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1058/20 od 29.5.2020,
  9.36. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za mjeriteljstvo BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1316/20 od 2.7.2020,
  9.37. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1173/20 od 11.6.2020,
  9.38. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1059/20 od 29.5.2020,
  9.39. Izvještaj o finansijskoj reviziji Jedinice za realizaciju projekta za izgradnju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1- 1530/20 od 24.7.2020,
  9.40. Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1434/20 od 14.7.2020,
  9.41. Izvještaj o finansijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1435/20 od 14.7.2020,
  9.42. Izvještaj o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1318/20 od 2.7.2020,
  9.43. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1176/20 od 11.6.2020,
  9.44. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1174/20 od 11.6.2020,
  9.45. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1532/20 od 24.7.2020,
  9.46. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i prometa BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1175/20 od 11.6.2020,
  9.47. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1533/20 od 24.7.2020,
  9.48. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1534/20 od 24.7.2020,
  9.49. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva sigurnosti BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1319/20 od 2. 7. 2020,
  9.50. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjskih poslovaBiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1535/20 od 24.7.2020,
  9.51. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1060/20 od 29.5.2020,
  9.52. Izvještaj o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1320/20 od 2.7.2020,
  9.53. Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1177/20 od 11.6.2020,
  9.54. Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1317/20 od 2.7.2020,
  9.55. Izvještaj o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1430/20 od 14.7.2020,
  9.56. Izvještaj o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1536/20 od 24.7.2020,
  9.57. Izvještaj o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1537/20 od 24.7.2020,
  9.58. Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1437/20 od 14.7.2020,
  9.59. Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1438/20 od 14.7.2020,
  9.60. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1430/20 od 14.7.2020,
  9.61. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1431/20 od 14.7.2020,
  9.62. Izvještaj o finansijskoj reviziji Suda BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1538/20 od 24.7.2020,
  9.63. Izvještaj o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1539/20 od 24.7.2020,
  9.64. Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1439/20 od 14.7.2020,
  9.65. Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1540/20 od 24.7.2020,
  9.66. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1056/20 od 29.5.2020,
  9.67. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1440/20 od 14.7.2020,
  9.68. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1321/20 od 2.7.2020,
  9.69. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za veterinarstvo BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1541/20 od 24.7.2020,
  9.70. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1178/20 od 11.6.2020,
  9.71. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1179/20 od 11.6.2020,
  9.72. Izvještaj o finansijskoj reviziji Vijeća za državnu pomoć BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1441/20 od 14.7.2020,
  9.73. Izvještaj o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1542/20 od 24.7.2020,
  9.74. Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija pritvora i drugih mjera BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1543/20 od 24.7.2020;
 10. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9-1910/20 od 29.9.2020;
 11. Izvještajo dodijelјenom tekućem grantu "Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02,03-50-18-1498/19 od 20. 8. 2019.;
 12. Izvještajo namjenskom utrošku grant sredstava u oblasti nauke i kulture za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02,03-50-18-1349/19 od 31. 7. 2019.;
 13. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, u saradnji s nadležnim organima vlasti, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Zakon o zaštiti vode za ljudsku potrošnju u Bosni i Hercegovini, broj: 02-50-6-1918/20 od 30. 9.2020;
 14. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 45 dana oda dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi cjelovitu analizu o uspostavljenim paralelnim vezama Republike Srbije i bosanskohercegovačkog entiteta RS, s posebnim osvrtom na poštivanje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, broj: 02-50-6-2040/20 od 15. 10. 2020;
 15. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Strategiju prevencije genocida u Bosni i Hercegovini, broj: 02-50-6-2227/20 od 18. 11. 2020;
 16. Delegatska inicijativa Zlatka Miletića, koja glasi: "Nalaže se Vijeću ministara BiH da, na osnovu člana 7. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br.50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08):
  - donese odluku o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (minimalan iznos od 535,50 KM koliko je iznosila prije prvog smanjenja 2008. godine),
  - uspostavi ekonomski i socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine i potpiše kolektivni ugovor sa sindikatima,
  - u skladu s članom 9. Zakona o štrajku u institucijama Bosne i Hercegovine, u neposrednim pregovorima sa Sindikatom preduzme hitne mjere kako bi postavljene zahtjeve riješili sporazumno na obostrano zadovoljstvo i korist, kako bi se popravio egzistencijalni status zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 02-50-6-2098/20 od 23. 10. 2020;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač (Amandman iz Kigalija), broj: 01,02-2-21-1-2269/20 od 24.11.2020;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikacijuSporazuma o grantu između Bosne iHercegovine i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan /WB-IG-02-BIH-TRA-06, "Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina – putna interkonekcija sa Hrvatskom, poddionica I. Tarčin – Ivan", broj: 01,02-21-1-2280/20 od 26. 11. 2020;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Gr CF2 W2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-2288/20 od 27.11.2020;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP), broj: 01,02-21-1-2308/20 od 1. 12. 2020;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu i Amandman 7. na Ugovor o finansiranju od 27. 2. 2006. između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara BiH (primalac), u iznosu od 5.000.000,00 eura za Projekat "Ublažavanje uticaja COVID-19 na mirko, mala i srednja preduzeća (MICMSME)" putem Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH), potpisan 27. oktobra 2020. godine i 29. oktobra 2020. godine u Sarajevu i Frankfurtu na Majni, broj: 01,02-21-1-2332/20 od 3. 12. 2020.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 21.12.2020.

Naslov: Redakcija