Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

U PRIPREMI ZAKON O JAVNIM SLUŽBENICIMA FEDERACIJE BIH

28.12.2017.


U trećem monitoring izvještaju o imenovanjima i zapošljavanju u javnom sektoru u BiH, koji su predstavili predstavnici Centara civilnih inicijativa (CCI), pozitivnim je ocijenjeno pokretanje procedure za donošenje reformskog i inovativnog Zakona o javnim službenicima Federacije BiH.

 "Zakon može izjednačiti ili barem učiniti kompatibilnim radnopravni status svih zaposlenih u javnom sektoru koji se odnosi na organe uprave i javne službe, posebno kada se radi o principima i procedurama zapošljavanja, klasifikaciji radnih mjesta i službenih zvanja, nagrađivanju i sistemu plata i naknada", rekao je Slaven Divčić iz CCI-ja.

Podsjetio je da na izradi ovog zakonskog rješenja od juna ove godine rade članovi Radne grupe, koju je formiralo Federalno ministarstvo pravde.

Također, konstatirano je da je velika šansa za reformiranje procesa zapošljavanja u FBiH otvorena donošenjem izmjena i dopuna Zakona o radu, te Divčić apelira na što skorije usaglašavanje teksta u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH kako bi zakonodavni proces bio završen.

 "Ovaj zakon predviđa prijem zaposlenika u cijelom javnom sektoru isključivo putem konkursne procedure, a nakon obaveznog javnog oglašavanja. Po okončanju usaglašavanja zakona očekuje se i donošenje Uredbe, koja detaljno propisuje postupak prijema u radni odnos u javnoj službi", dodao je Divčić.

Navedena zakonska rješenja trebala bi uticati na dodatno povećanje transparentnosti i modernizaciju mehanizma javnog konkursa, koji bi u praksi omogućio pošten postupak kroz koji će biti zapošljavani najstručniji i najkvalitetniji kandidati.

Do realizacije tog povećanja potrebno je da dođe na području cijele BiH, te je preporuka CCI-a da i Vlada Republike Srpske planira tokom 2018. godine donošenje zakona o javnim službenicima.

Izvještaj CCI o imenovanjima i zapošljavanju u javnom sektoru u BiH pokazao je da je u protekle dvije godine bilo intenzivnog zapošljavanja kroz nastavak gomilanja zaposlenih u javnom sektoru.

Tokom 2016. i 2017. godine, prema podacima, u 68 posto anketiranih institucija na državnom nivou bilo je novog zapošljavanja, u 72 posto institucija, ustanova i preduzeća na niovu Federacije, dok se u Republici Srpskoj zapošljavanje potvrdilo kod 82 posto anketiranih.

 "Kao jedna od kritičnih tačaka u javnoj upravi ocjenjen je sastav i izbor nadležnih konkursnih komisija. Pri tome je utvrđeno da tokom dvije godine monitoringa nije bilo izmjene predmetne legislative koja bi ujednačila i harmonizirala sastav navedenih komisija", rekla je kordinatorica za medije CCI-ja Ana Lučić.

Dvije trećine anketiranih potvrdilo je kako je intervju s komisijom ili rukovodiocem u slučaju javnih preduzeća bio alat koji je imao presudnu ulogu i konkursnoj proceduri pri zapošljavanju.

 "Iako je važenje prve Strategije reforme javne uprave u BiH i pratećeg Akcionog plana isteklo prije tri godine novi strateški okvir nije donesen. Upravo bi taj dokument trebao da pruži smjernice za naredne dvije do četiri godine, što uključuje i strategiju upravljanja ljudskim resursima", poručio je Denis Telić iz CCI-ja.

U 2017. godini došlo je do određenog povećanja, te indeks transparentnosti zapošljavanja danas iznosi 40, a prije godinu dana bio je 32.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 27.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772