Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST BIH: Prag za ulazak u PDV sistem povećan sa 50.000 na 100.000 KM

28.11.2023.


Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je jednoglasno usvojio Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH, a kojim se definira povećanje praga za obaveznu registraciju sa postojećih 50.000 na 100.000 KM.

U obrazloženju predloženog zakona je navedeno da je razlog za povećanje granice za registraciju poreskih obveznika sa 50.000 KM na 100.000 KM očigledna potreba, s obzirom na inflatorna kretanja i povećanja cijena roba i usluga u proteklom periodu, kao i predviđanja ekonomskih kretanja za naredni period. Komisija za finansije i budžet Doma naroda podržala je, u drugoj komisijskoj fazi i bez amandmana, prijedlog tog zakona.

Ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić izjavio je kako očekuje da će Dom naroda usvojiti predložene izmjene Zakona o PDV-u, čime će više od 6.200 obveznika imati olakšicu.

Delegat u Klubu hrvatskog naroda Zlatko Miletić je prilikom diskusije kazao da je dobio informaciju iz nadležne uprave da se datum uplate PDV-a može pomjeriti eventualno na 20. u mjesecu.

- Ako je to moguće, da u kontekstu ovog prijedloga koji smo imali u sklopu ove tačke, a koji je skinut, kad bude sljedeća prilika, da pokušamo gospodarstvenicima izaći u susret, da to pomaknemo za 20 dana. To bi im bilo od velike koristi - kazao je Miletić.

Naime, u prvobitnom prijedlogu izmjena zakona o PDV-u bilo je predviđeno da se PDV plaća posljednjeg dana u mjesecu, a ne 10. u mjesecu kao što je sada slučaj. Međutim, u konačnom prijedlogu zakona koji je dostavljen Domu naroda, amandmanskim djelovanjem u Predstavničkom domu, taj dio je izbačen.

Delegat u Klubu srpskog naroda Želimir Nešković je kazao kako mu je žao da se amandmanski djelovalo na taj način da zakon, kako je bio predložen u prvom tekstu nije uvrstio i to da izvještaj o PDV-u ne ide na kraju mjeseca, nego će biti do desetog dana u mjesecu, kao što je to bio slučaj i do sada.

- Smatram da je postignut određeni pomak i napredak kada je u pitanju zakon o PDV-u, samim tim što smo sa limita koji je iznosio 50.000 KM došli na tačku ulaska u PDV sistem sa iznosom od 100.000 KM - kazao je Nešković. Delegat u Klubu srpskog naroda Radovan Kovačević je kazao kako mu je drago da su delegati glasali za ovaj prijedlog zakona.

- Prošli put smo obrazložili da, iz određenih političkih razloga, glasamo protiv. Drago nam je, ukoliko ćemo ovim zakonom sačuvati jednu firmu ili jedno radno mjesto, i to znači da smo uradili dobar posao - kazao je Kovačević.

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović je kazao kako vidi da je dobro raspoloženje da se usvoji ovakav životni zakon, "da to svi razumiju, da je to potrebno građanima, privrednicima BiH".

Delegat u Klubu hrvatskog naroda Ilija Cvitanović je kazao da će podržati predloženi zakon.

- Ovo je jedan mali korak, ali pokazatelj da i ovi zakoni kao što je Zakon o porezu na dodanu vrijednost, da ima prostora i mogućnosti da se taj dio može mijenjati i unapređivati - naveo je Cvitanović.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 26.11.2023.

Naslov: Redakcija