Zastava Srbije

MMF TRAŽI PRENOS NADLEŽNOSTI SA AGENCIJE ZA BANKARSTVO RS NA CENTRALNU BANKU BIH

28.11.2016.


Premijerka RS Željka Cvijanović potvrdila je da postoji memorandum kojim Međunarodni monetarni fond (MMF) zahtjeva prenos nadležnosti sa Agencije za bankarstvo RS na Centralnu banku BiH.

- Postoje razni dokumenti i razni memorandumi, između ostalog, postoji i jedan takav materijal, ali je validno ono što piše u Pismu namjere. Mi smo se, kao predstavnici Vlade RS, i drugi nivoi vlasti bavili Pismom namjere u razgovorima sa MMF-om i to se potpisuje - rekla je Cvijanović.

Predsjednica Vlade RS je rekla da se vlasti RS povjerljivim memorandumom Aide Memoire nisu i neće baviti, te da od prenosa nadležnosti nema ništa. Ona tvrdi da ovaj memorandum nije razmatran ni na sjednici Fiskalnog savjeta niti u pojedinačnim razgovorima sa predstavnicima MMF-a.

- Više puta smo ponovili da nećemo prihvatiti nikakav prenos nadležnosti. Ono što možete pročitati u Pismu namjere i dopuni Pisma namjere je jedino što je relevantno za Vladu RS. U svim drugim pričama oko toga kako postoje određeni memorandumi i kako smo mi uslovljeni da se nešto prenese na nivo BiH, mi nismo i nećemo učestvovati - tvrdi Cvijanović.

Memorand o fiskalnoj stabilnosti predviđa da Odbor za superviziju BiH bude vrhovno tijelo za planiranje, nadzor i izvještavanje o superviziji banaka postoji.

Ukoliko vlasti RS pristanu na zahtjeve MMF-a Agencija za bankarstvo praktično bi bila podređena Odboru za superviziju.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 25.11.2016.