Zastava Srbije

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI: Banke su dužne Državnu agenciju za istrage i zaštitu redovno izvještavati i dostavljati informacije o svakom pokušaju i izvršenoj transakciji, bez obzira na iznos, ako postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorističkih aktivnosti te gotovinskoj transakciji čija vrijednost iznosi ili prelazi sumu od 30 hiljada KM

28.10.2021.


Građani koji vrše gotovinske pologe u našim bankama često znaju imati neugodnosti, a postupanja bankarskih službenika razlikuju se od banke do banke. Bankarski službenici u posljednje vrijeme često kao granicu postavljaju dvije hiljade KM.

Javio se čitatelj koji u banci u kojoj duži niz godina ima bankovni račun nije mogao položiti 11 hiljada KM, tražen mu je dokaz o porijeklu novca. Iako je imao kupoprodajni ugovor, kao dokaz odakle mu novac, banka to nije prihvatila.

Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ("Sl. glasnik BiH", br. 47/2014 i 46/2016 – dalje: Zakon) Agencija za bankarstvo postavila je okvire, ali postupanje banaka obično je znatno rigoroznije.

Zakon je naredio da su banke dužne Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) redovno izvještavati i dostavljati informacije o svakom pokušaju i izvršenoj transakciji, bez obzira na iznos, ako postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorističkih aktivnosti te gotovinskoj transakciji čija vrijednost iznosi ili prelazi sumu od 30 hiljada KM.

Mimo toga, za sve transakcije pa i one manje od 30 hiljada, banke su dužne pratiti poslovne aktivnosti koje poduzima klijent provodeći mjere identifikacije i praćenja uz primjenu principa upoznaj svog klijenta, uključujući i porijeklo sredstava koja se koriste u poslovnim operacijama.

"Zakonom je propisano da banke svojim internim aktom trebaju definisati procedure za provođenje ovih mjera. Banke su dužne odrediti obim i učestalost mjera koje odgovaraju riziku pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti kojim su izložene u obavljanju pojedinačnih transakcija ili poslovnih operacija pojedinačnog klijenta", navodi se u Zakonu.

Banke su, prilikom provođenja mjera Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, dužne, u postupku provjere uplate gotovine izvršiti identifikaciju i verifikaciju izvora sredstava koja su predmet gotovinskih uplata, kaže Faris Bogunić, direktor Sektora specijalističkog nadzora subjekata bankarskog sistema u Agenciji za bankarstvo FBiH.

"U tom cilju banke su, između ostalog, a uvažavajući nivo rizika klijenta, dužne definisati i limite gotovinskih transakcija te sve transakcije u iznosu iznad definisanog limita provjeriti. Provjeru izvora sredstava banke trebaju izvršiti na osnovu dokumenata, podataka ili informacija dobivenih iz pouzdanih i nezavisnih izvora (dokazi o porijeklu sredstava, kao npr. ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, potvrde o isplati u gotovini s druge banke i sl.)", kaže on.

Naglašava i kako Agencija za bankarstvo Federacije BiH vrši nadzor nad radom banaka u vezi s primjenom odredbi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kojima se propisuju obaveze provođenja mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te zahtijeva od banaka dosljednu primjenu propisa iz ove oblasti.


IZVOR: Vebsajt Klix, 21.10.2021.

Naslov: Redakcija