Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O HEMIKALIJAMA: Pravna lica koja se bave proizvodnjom i prometom na veliko hemikalija i biocida, moraju pribaviti odobrenje ministra zdravlja i socijalne zaštite RS za obavljanje djelatnosti s hemikalijama


U skladu sa važećim propisima, hemikalije i biocidi koji se stavljaju na tržište Republike Srpske moraju biti upisane u odgovarajuću evidenciju koju vodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Pri tom, ovi proizvodi moraju biti klasifikovani, posebno upakovani i obilježeni u skladu sa propisima.

Zdravstvena inspekcija trenutno sprovodi intenzivniju kontrolu primjene navedenih propisa što za rezultat ima povećan priliv zahtjeva za registraciju djelatnosti s hemikalijama i registraciju različitih proizvoda, od strane pravnih lica koja se nisu uskladila sa propisima na snazi u zakonom ostavljenim rokovima.

Zbog navedenog, Ministarstvo zdravlja je u saradnji s Republičkom upravom za inspekcijske poslove odlučilo da registraciju proizvoda vrši sukcesivno, tako da se u određenom vremenskom periodu vrši upis određenih proizvoda uzimajući u obzir njihovu rasprostranjenost i potencijalna štetna dejstava.

U trenutne prioritete u pogledu hemikalija spadaju sredstva za pranje vjetrobranskih stakala, sredstva za održavanje čistoće u domaćinstvu na bazi hlorovodonične kiseline i sredstva za održavanje čistoće u domaćinstvu na bazi alkalija kao što je natrijum hidroksid. Ova sredstva će biti u fokusu inspekcijskog nadzora te je u ovoj fazi potrebno izvršiti njihovo prijavljivanje u odgovarajuće evidencije koje vodi Ministarstvo. Sredstva za pranje i čišćenje koja budu prijavljena Ministarstvu do 30. novembra moći će da se nađu i dalje u prometu.

U trenutne prioritete u pogledu biocidnih proizvoda spadaju antiseptici (vrsta biocida1), različita sredstva za dezinfekciju (vrsta biocida 2), rodenticidi (vrsta biocida 14), insekticidi (vrsta biocida 18) i repelenti (vrsta biocida 19), isti će takođe biti u fokusu s obzirom da se radi o proizvodima koji sadrže aktivne supstance koje mogu biti od značajnog uticaja na zdravlje građana, neciljnih vrsta i životne sredine. Biocidni proizvodi koji budu prijavljeni Ministarstvu do 30. novembra moći će da se nađu i dalje u prometu.

Ovdje možete pogledati sve informacije o postupku prijavljivanja u odgovarajuće evidencije sredstava za pranje i čišćenje.

Pravna lica koja se bave proizvodnjom i prometom na veliko hemikalija i biocida, moraju pribaviti odobrenje ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za obavljanje djelatnosti s hemikalijama, za šta je potrebno ispuniti uslove propisane Zakonom o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 25/2009) i posebno Pravilnikom o utvrđivanju uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014, 28/2014 - ispr. i 42/2016)


Izvor: Vebsajt Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, 27.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772