Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finanansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH, donijeta Odluka o prihvatanju Prijedloga protokola o saradnji u području transplantacijske medicine sa Hrvatskom


Na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donesena je Odluka o prihvatanju Prijedloga protokola o saradnji u području transplantacijske medicine koji će biti zaključen između Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.

Potpisivanjem ovog protokola državljani Federacije BiH će biti u mogućnosti da budu uključeni na Listu čekanja Republike Hrvatske, odnosno Listu čekanja Eurotransplanta, tako da im budu osigurane usluge transplantacijskih zahvata za jetru i srce, iznimno i za bubreg. Ovim protokolom regulirano je i pitanje reciprociteta u pogledu uzimanja organa od umrlih darovatelja, kao i broj vraćenih organa od umrlih darovatelja iz Federacije BiH.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finanansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. na dan 31.12.2008. godine.

Podržana je inicijativa Federalne uprave policije, te je formirana petočlana interresorna Radna grupa čiji je zadatak da, u roku od 30 dana, ostvari uvid i sačini analizu opremljenosti i iskorištenosti specijalističkih laboratorijskih instrumenata za gasnu i tečnu hromatografiju i druge slične laboratorijske opreme u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama. Na osnovu toga će biti pripremljen prijedlog za eventualnu preraspodjelu adekvatne, nedovoljno iskorištene opreme u Federalnu upravu policije.

Usvojeni su izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije BiH u 2015. godini i dva izvještaja komisije ovog ministarstva za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta FBiH za 2015. godinu.

Usvojene su i informacije o stanju razvijenosti MSP (mala i srednja preduzeća) sektora u Federaciji BiH za period 2011.-2015. godina i o stanju u oblasti slobodnih zona u Federaciji BiH i o njihovom poslovanju u 2015. godini.

Federalna vlada prihvatila je informaciju o stanju u Remontnom zavoda d.d. Travnik i zadužila Nadzorni odbor ovog privrednog društva da inicira pokretanje stečajnog postupka i da o tome u najkraćem roku izvjesti Vladu Federacije BiH.

Vlada FBiH je zadužila sva federalna ministarstva da joj, u okviru svoje nadležnosti, dostave informaciju, s tabelarnim pregledom, o visini naknada članova uprava, upravnih i nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, institucijama, ustanovama i fondacijama.


Izvor: Vevsajt BHRT, 27.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772