Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

DOM NARODA PSBIH: Usvojeni prijedlozi zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, o pružanju besplatne pravne pomoći, o izmjeni i dopuni Zakona o Pravobranilaštvu BiH, o izmjenama i dopunama Zakona o upravi BiH, o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije s oznakom "E", o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH


Delegati Doma naroda Parlamentarne skuštine BiH odbili su Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Delegati su odbili principe Prijedloga zakona, te prihvatili zaključak koji je Komisija za finansije i budžet predložila Domu, a kojim Dom naroda traži od Vijeća ministara BiH da do 31. decembra 2016. godine izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi sistemski i cjelovit Prijedlog zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je usvojio Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Predloženim zakonom se za slučajeve za koje je nadležan Sud BiH uvodi obaveza podnošenja zahtjeva za mirno rješavanje spora prije podnošenja tužbe.

Zakon je u Domu naroda usvojen sa donekle izmijenjenim tekstom u odnosu na Predstavnički dom, stoga će biti potrebno izvršiti usaglašavanje između domova.

Bez rasprave je usvojen i Prijedlog zakona o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije s oznakom "E".

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ovog zakona kao svojevrsnu potvrdu usklađenosti s pravnom stečevinom Evropske unije u ovoj oblasti.

Riječ je o reformskom zakonu kojim Bosna i Hercegovina uređuje ovu oblast i ispunjava međunarodno preuzete obaveze u oblasti nezakonite proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem.

Njegovim donošenjem biće omogućeno lakše i jednostavnije praćenje trgovine oružjem, a dodatno će biti ojačane i institucije u borbi protiv nelegalne trgovine oružjem te osigurana čvršća saradnju s drugim državama u procesu praćenja označenog oružja i municije.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je danas, bez diskusije, usvojio i Prijedlog zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Zakonom se želi osigurati djelotvoran i jednak pristup pravdi u postupku u tijelima i institucijama BiH u kojima se ostvaruju ili štite pojedinačna prava, obaveze i interesi.

Prema zakonu, nadležno tijelo za pružanje besplatne pravne pomoći u tijelima i institucijama BiH je Ured za pružanje besplatne pravne pomoći Bosne i Hercegovine, u sastavu Ministarstva pravde.

Korisnici besplatne pravne pomoći mogu biti bh. državljani i druge fizička osobe s boravištem u BiH, fizičke osobe na bh. teritoriju pod međunarodnom zaštitom, kao što su izbjeglice, tražitelji azila, žrtve trgovine ljudima, apatridi te osobe čija su prava zaštićena odredbama međunarodnih konvencija u ovoj oblasti.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH čiji je cilj unapređenje i poboljšanje postojećih procedura, te otklanjanje nedorečenosti u postojećim odredbama, koje su identifikovane u postupku primjene zakona, čime bi bilo omogućeno jednostavnije sprovođenje odredaba ovog zakona.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona obuhvaćeni su i prijedlozi na inicijativu Manival tima BiH, kako bi rad nevladinih organizacija učinio transparentnim radi unapređenja sistema prevencije borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

U okviru rasprave o ovom zakonskom prijedlogu diskutovao je samo delegat iz reda hrvatskog naroda Mario Karamatić koji smatra da je u predloženom tekstu za njega sporna mogućnost da udruženja mogu da obavljaju javna ovlaštenja.

U prvom čitanju su bez rasprave usvojeni Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Pravobranilaštvu BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi BiH.

Usvojeni su Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za prošlu godinu i Izvještaj o zbrinjavanju lica pod međunarodnom zaštitom u BiH za 2015. godinu, te primljena k znanju Informacija o prihvatu i integraciji državljana Bih koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji za 2015. godinu.

Dom naroda usvojio je Deklaraciju o osudi govora mržnje čiji je predlagač hrvatski delegat Martin Raguž.

Riječ je o tekstu deklaracije koju je sačinila Demokratska inicijativa za Evropu, a sličan tekst deklaracije usvojen je i na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Raguž je tokom rasprave podsjetio na brojne radikalizme koji postoje u BiH, a koji su najviše zastupljeni kod mlađih generacija, navodeći da je govor mržnje sve prisutniji i razarajući, a naročito prisutan kroz zloupotrebu interneta.

"Sankcije u tom smislu povodom posljednjeg izbornog procesa su bile minimalne ali ipak ohrabrujuće", rekao je Raguž.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Ognjen Tadić ocijenio je da u BiH postoji kultura mržnje uzrokovana frustracijama zbog nemogućnosti normalnog i finansijski stabilnog života.

"Dobro je da počnemo tražiti izlaz i da puteve i kanale mržnje zamijenimo putevima kreativnosti koji će zatvoriti kanale mržnje koji nisu samo međunacionalni", rekao je Tadić.


Izvor: Vebsajt BHRT, 27.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772