Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANA 196. SJEDNICA VLADE REPUBLIKE SRPSKE

28.09.2018.


Vlada Republike Srpske prihvatila je na 196. redovnoj sjednici održanoj u Banjaluci, Metodologiju rada Komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu u periodu od 1991. do 1995. godine i Metodologiju rada Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godine predloženu od strane Ministarstva pravde Republike Srpske i Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Zadužuje se Ministarstvo pravde Republike Srpske da u što kraćem roku predloži kriterije neophodne za imenovanje članova Komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu u periodu od 1991. do 1995. godine i Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godine, kako bi se stvorile pretpostavke da se odrede institucije koje će predložiti članove komisijea posebno vodeći računa o tome da komisije treba da budu međunarodnog karaktera.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o o osnivanju HLA laboratorije u JZU Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske i imenovanju Radne grupe za uspostavljanje Koordinacionog centra za transplataciju.

Zadatak Radne grupe je da uradi analizu neophodnih procedura za uspostavljanje Koordinacionog centra za transplataciju, razmotri sve mogućnosti i napravi uporedni prikaz sa zemljama u okruženju, i da na osnovu svega navedenog sačini prijedlog o narednim koracima za uspostavljanje istog.

Zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da obezbjede neophodna sredstva za uspostavljanje HLA laboratorije. Zadužuje se JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske da započne proceduru osnivanja HLA laboratorije a koja je u nadležnosti istog.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prenosu prava svojine na nepokretnostima, kojom se prenosi pravo svojine na nepokretnostima na kojim Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica ima pravo upravljanja.

Predmet odluke su dva stana u Prijedoru i dva stana u Srebrenici, koja se prenose na Grad Prijedor, odnosno opštinu Srebrenica, bez naknade, a radi stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija stanovništva Grada Prijedora i opštine Srebrenica.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o neophodnosti materijalnog i kadrovskog jačanja Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U sektoru meteorologije je neophodno obezbijediti nedostajuće kadrove radi redovnog izvršavanja obaveza u sistemu meteorološkog bdijenja i prema međunarodnim meteorološkim organizacijama i konzorcijumima.

Sektor meteorologije učestvuje u dvije aktivnosti koje imaju regionalni i međunarodni značaj: SEECOP - konzorcijum za numeričku prognozu vremena oko NMM B numeričkog modela prognoze vremena, a okuplja zemlje jugoistočne Evrope po vođstvom RHMZ Srbije i ECMWF - centar za srednjoročnu prognozu vremena gdje su u toku pregovori sa BiH o pridruživanju. RHMZ Republike Srpske treba da bude fokalna tačka u BiH za komunikaciju i rad, a ako se ne ispune potrebni uslovi fokalna tačka odlazi u Federalni hidrometeorološki zavod. Uz kadrovsko jačanje potrebna je i nabavka odgovarajuće kompjuterske i telekomunikacijske opreme, za koju je potrebno izvojiti do 100.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prenosu prava posjeda na nepokretnosti na Opštinu Gradiška.

Pravo posjeda na nepokretnosti prenosi se na Opštinu Gradiška bez naknade, a za potrebe izgradnje društvenog doma u naselju Lipovača, opština Gradiška.

Međusobna prava i obaveze o prenosu prava posjeda na nepokretnosti između Vlade Republike Srpske i Opštine Gradiška regulisaće se ugovorom, koji će u ime Vlade Republike Srpske potpisati ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje kojim se Republici Srpskoj dozvoljava stupanje u posjed eksproprisanih nekretnina nakon konačnosti rješenja o eksproprijaciji, a u svrhe izgradnje objekta u oblasti energetske infrastrukture, gasovoda “Šepak-Bijeljina”.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju realokacije sredstava Osnovnom sudu Srebrenica, ze period 01.01.2018.- 30.09.2018. godine u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM.

Realokaciju sredstava neophodno je izvršiti kako bi se obezbijedila sredstva za nabavku kotla na pelet i ostale opreme radi osposobljavanja grijanja u zgradi suda.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 27.09.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772