Zastava Srbije

NACRTI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG I ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU: Predloženim zakonima postiže se provedba presude u predmetu Hadžimejlić i drugi protiv BiH u dijelu koji se odnosi na nadležnosti Federalnog ministarstva pravde

28.08.2023.


Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Porodičnog zakona FBiH, kao i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku. Predlagač, Federalno ministarstvo pravde, ističe da su pristupili ciljanim izmjenama oba zakona kako bi se proveli principi na koje je ukazao Evropski sud za ljudska prava u Strazburu u predmetu Hadžimejlić i drugi protiv BiH, ap. br. 3427/13 od 3. novembra 2015. godine, te izvršilo njihovo usaglašavanje.

Predlagač, također, naglašava kako su, prilikom izrade teksta prednacrta oba zakona, obavljene konsultacije sa Odjelom Vijeća Evrope za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, te da je zaključeno je da se sa predloženim zakonima postiže provedba presude u predmetu Hadžimejlić i drugi protiv BiH u dijelu koji se odnosi na nadležnosti Federalnog ministarstva pravde kao obrađivača Porodičnog zakona FBiH, kao i Zakona o vanparničnom postupku.

Federalni ministar pravde Vedran Škobić ukazao je da su ti zakoni u stvari implementacija odluke Evropskog suda za ljudska prava, koja datira još iz 2015. godine.

Naglasio je da ta dva zakona definišu i ko ima pravo osobu lišiti slobode i smjestiti je u ustanove socijalne zaštite.

Napomenuo je da je Vijeće Evrope dalo pozitivno mišljenje na te izmjene zakona, te smatra da će biti usvojeni u Parlamentu FBiH.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 24.08.2023.

Naslov: Redakcija