Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NA SNAZI 400 PATENATA U BOSNI I HERCEGOVINI

28.08.2018.


U 2017. godini broj prijava patenata koji je podnesen Institutu za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine iznosio je 79, od kojih je 71 podnijeto od rezidentnih a 8 od nerezidentnih podnosilaca prijava.

Međunarodna klasifikacija patenata osigurava identifikaciju tehnološke baze patenata, kao i sektor u kojem će vjerovatno biti primijenjen.

Prema IPC kodovima, najveći udio patentnih prijava u 2017. godini zabilježen je u odjeljku Hemija; metalurgija (22 posto).

U 2017. godini, ukupan broj patenata odobrenih u nacionalnom postupku iznosio je 4, od kojih su svi bili patenti nerezidentnih aplikanata.

Prema IPC kodovima, najveći udio odobrenih patenata u 2017. godini odnosi se na odjeljak Ljudske potrebe (36 posto) i Odsjek Građevinarstvo (50 posto).

U nacionalnom registru (dana 30.06.2018. godine), na snazi je 400 patenata.


IZVOR: Vebsajt Faktor, 26.08.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772