Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I DRUGIM NAKNADAMA U SUDSKIM I TUŽILAČKIM INSTITUCIJAMA NA NIVOU BIH: Sudije i tužioci u pravosudnim institucijama BiH trebalo bi da dobiju pravo na naknade za troškove prevoza, odvojenog života i topli obrok, za šta će iz budžeta godišnje biti potrebno više od milion maraka. Naknada za odvojeni život za sudije i tužioce koji su zaposleni u instituciji udaljenoj od mjesta prebivališta više od 80 kilometara iznosila bi 300 maraka, a troškovi za smještaj procijenjeni su u iznosu od 400 KM. Osim sudija i tužilaca čije će naknade za prevoz i odvojeni život biti usklađene sa drugim rukovodiocima i službenicima u institucijama BiH, pravo na prevoz i topli obrok imaće i stručno osoblje pravosudnih institucija

28.08.2017.


Sudije i tužioci u pravosudnim institucijama BiH trebalo bi da dobiju pravo na naknade za troškove prevoza, odvojenog života i topli obrok, za šta će iz budžeta godišnje biti potrebno više od milion maraka.

Predviđeno je to Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, koji je utvrdio Savjet ministara BiH na sjednici u četvrtak, 24. avgusta 2017. godine.

Za sprovođenje ovog zakona, kako je navedeno u prijedlogu Ministarstva pravde BiH, potrebno je obezbijediti godišnje 1.004.894 marke, od čega na odvojeni život i troškove smještaja i prevoza otpada 230.425 maraka, za naknade toplog obroka 572.167, a za prevoz 202.301 marka.

Naknada za odvojeni život za sudije i tužioce koji su zaposleni u instituciji udaljenoj od mjesta prebivališta više od 80 kilometara iznosila bi 300 maraka, a troškovi za smještaj procijenjeni su u iznosu od 400 KM.

U Prijedlogu zakona navodi se da bi naknada za troškove prevoza na posao i s posla bila isplaćivana 11 mjeseci, i u prosjeku bi iznosila 53 marke, koliko košta i mjesečni kupon za gradski prevoz. Naknada za topli obrok od šest maraka dnevno bila bi isplaćivana takođe tokom čitave godine. Osim sudija i tužilaca čije će naknade za prevoz i odvojeni život biti usklađene sa drugim rukovodiocima i službenicima u institucijama BiH, pravo na prevoz i topli obrok imaće i stručno osoblje pravosudnih institucija.

Iako se ove izmjene zakona pravdane usklađivanjem prava sudija i tužilaca sa odredbama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, radi se o dodatnim troškovima za pravosuđe za koje se godišnje izdvajaju milioni maraka.

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Dušanka Majkić smatra da je nedopustivo za ovakvu neefikasnost Suda i Tužilaštva BiH izdvajati dodatna budžetska sredstva.

- Pravosudne institucije BiH su u prošloj godini na raspolaganju imale 30 miliona maraka, i zapošljavale su 112 sudija i tužilaca, dok je istovremeno pravosuđe RS brojalo 454 sudija i tužilaca, a ukupno su imali 60 miliona KM. Imali su, dakle, duplo veći budžet za pet puta veći broj sudija i tužilaca - rekla je Majkićeva dodajući da se poređenjem efikasnosti sudova u RS i pravosuđa BiH takođe dolazi do informacija o još većoj neopravdanosti dodatnog izdvajanja novca.

- U Sudu BiH su 53 sudije primile 6.576 predmeta, a riješeno je njih 6.310, što znači da je svaki sudija bio zadužen sa 119 predmeta, dok je u RS radilo 357 redovnih i dodatnih sudija koji su u radu imali 620.987 predmeta, a riješeno ih je 248.000. To znači da je svaki sudija riješio 1.739 predmeta. Tužilaštvo BiH imalo je 59 tužilaca, a tužilaštva u RS 91 tužioca. Tužilaštvo BiH podiglo je 175 optužnica, što znači da su zaduženi za oko tri predmeta, a tužioci u RS za 49 predmeta - rekla je Majkićeva dodajući da su ovi podaci više nego alarmantni.

- Odnos budžeta i efikasnosti u pravosudnim institucijama na nivou BiH je alarmantan. Davanjem više novca sudijama i tužiocima za nerad pravimo jaz jer će svakom sudiji i tužiocu biti zanimljivije da ode u pravosudne institucije na nivou BiH jer će za manje posla dobiti mnogo više novca - rekla je ona dodavši da su naknade za topli obrok, odvojeni život i prevoz sudija i tužilaca mogle da budu namirene iz već postojećeg budžeta.

U obrazloženju za donošenje ovih zakonskih izmjena u Ministarstvu pravde BiH pozivaju se na ustavni osnov koji zabranjuje diskriminaciju.

- Trenutno važeći zakoni o platama sudija i tužilaca doneseni su krajem 2005. godine od strane visokog predstavnika i njima nisu predviđene naknade na ime troškova prevoza, toplog obroka i odvojenog života. Zbog toga je Ustavni sud BiH donio odluku još u januaru 2013. godine kojom se utvrđuje da Zakon o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine("Sl. glasnik BiH", br. 90/2005 i 40/2008 - odluka US) nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine (Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Sl. glasnik BiH", br. 25/2009 - Amandman I)  - navodi se u obrazloženju zakonskog prijedloga koji bi trebalo uskoro da se nađe pred poslanicima Parlamenta BiH.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Željka Domazet, 26.08.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772