Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA U FBIH: Predviđeno skraćenje procedure i pojednostavljenje registracije obrta, te omogućavanje pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti

28.07.2021.


Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić osvrnuo se na Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH.

- Ukoliko ga izglasaju bit će omogućeno da stupi na snagu budući da ga je ranije usvojio Predstavnički dom. To će značiti da će obrti imati pravo i na uvoz repromaterijala i izvoz svojih proizvoda, odnosno moći će samostalno u svoje ime i za svoj račun obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje bez posrednika što do sada nije bio slučaj - ukazao je ministar Zukić.

Ističe da su najvažnije prednosti ovog zakona skraćenje procedure i pojednostavljenje registracije obrta, te omogućavanje pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti.

Između ostalog, u praksi će obrtniku biti omogućeno obavljanje i drugih djelatnosti, koje služe obavljanju osnovne djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti obuhvaćene rješenjem o obavljanju obrta.

- Zakonom je omogućeno fizičkim osobama i penzionerima obavljanje obrta u vidu dodatnog i dopunskog zanimanja, a predviđen je obrtni registar kao informacioni sistem za upravljanje procesom registracije i obrade podataka o obrtima - dodao je Zukić.

Federalni ministar značajnim smatra ukidanje podjele obrta na vezane i posebne obrte čime je po prvi put omogućeno obavljanje pojedinih vrsta obrta i bez stručne spreme, koja je velikim dijelom sprječavala osobe, posebno mlade ljude da registruju željeni obrt, a bez nepotrebnih administrativnih barijera.

Implementacijom navedenog, daje se veliki doprinos suzbijanju sive ekonomije, odnosno, novim zakonom omogućavamo svim zainteresovanim poduzetnicima da budu dijelom bosanskohercegovačke ekonomije na značajno jednostavniji način.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 27.07.2021.

Naslov: Redakcija