Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

U PRIPREMI NOVI ZAKON O KONCESIJAMA RS: Biće predviđena bolja saradnja sa lokalnim zajednicama čime bi iskorišćenost prirodnih dobara i njihovo davanje pod koncesiju zainteresovanim investitorima bilo još uspješnije


  • U PRIPREMI NOVI ZAKON O KONCESIJAMA RS: Biće predviđena bolja saradnja sa lokalnim zajednicama čime bi iskorišćenost prirodnih dobara i njihovo davanje pod koncesiju zainteresovanim investitorima bilo još uspješnije

Novi saziv Komisije za koncesije RS koji je započeo rad u novembru 2015. godine riješio je sve zaostale predmete iz prethodnog perioda i ubrzao proces odobravanja koncesija za korišćenje prirodnih resursa sa nekoliko mjeseci na samo 15 dana, dok je prihod na osnovu izdatih koncesija znatno povećan.

Komisija za koncesije je u 2015. godini održala 42 sjednice - 27 u starom i 15 u novom sazivu, na kojima je provjerila 26 zaključenih ugovora o koncesiji.

Predsjednik Komisije za koncesije RS Radenko Đurica kaže da novi saziv stručno i profesionalno obavlja svoj posao, a da je najbolji pokazatelj za to rješavanje svih zaostalih predmeta iz prethodnih godina i rast naplate koncesione naknade.

- Tokom 2015. godine naplaćeno je 29,29 miliona KM jednokratne koncesione naknade za pravo korišćenja i koncesione naknade za korišćenje prirodnih resursa ili pružanje usluga. To je za 7,09 miliona KM više u odnosu na 2014. godinu - kaže Đurica.

Srpska je najveću dobit ostvarila od eksploatacije mineralnih resursa. Davanje pod koncesiju mineralnih resursa donijelo je RS prihod od naknade u iznosu od 28,13 miliona, a u oblasti poljoprivrede 563.340, izgradnje i korišćenja malih hidroelektrana 321.133, priređivanja igara na sreću 151.969 i od sportsko-ribolovnih društava 119.070 KM.

Komisiji za koncesije su 2015. godine Vlada RS, ministarstva, koncesionari i znatan broj fizičkih i pravnih lica uputili 241 zahtjev. Samo Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS uputilo je 26 zahtjeva koji su se odnosili na rješavanje predmeta iz oblasti izgradnje i korišćenja energetskih objekata, te 33 zahtjeva za rješavanje predmeta iz oblasti mineralnih resursa. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uputilo je 11 zahtjeva, a ministarstva finansija, saobraćaja i veza, te trgovine i turizma po jedan zahtjev.

Đurica kaže da je u pripremi i novi Zakon o koncesijama RS koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine. Njime je predviđena bolja saradnja sa lokalnim zajednicama čime bi iskorišćenost prirodnih dobara i njihovo davanje pod koncesiju zainteresovanim investitorima bilo još uspješnije.

- Pojedinci šire neistine da Komisija za koncesije loše upravlja i gazduje javnim dobrima, ali mi zapravo ne raspolažemo resursima jer bismo sa tim nadležnostima bili iznad Vlade RS. Komisija prati procedure dodjele koncesija između koncedenta i budućeg koncesionara, daje saglasnost na studiju ekonomske opravdanosti, provjerava kompletnost zahtjeva za dodjelu koncesije, utvrđuje da li je javni poziv za dodjelu koncesije i nacrt ugovora o koncesiji usklađen sa zakonom, vrednuje ponude ponuđača, prati stepen realizacije ugovora o koncesiji i utvrđuje da li je dodijeljena koncesija u skladu sa dokumentom o politici dodjele koncesije - pojašnjava Đurica.

Komisija za koncesije RS započela je rad 2006. godine i od tada je imala 549 sjednica na kojima je odobreno 280 koncesija.

Izvor: Vebsajt Glas Srpske, Željka Kokot, 27.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772