Zastava Srbije

ZAKON O STRATEŠKOM PLANIRANJU I UPRAVLJANJU RAZVOJEM U RS: Osnovni razlog za donošenje zakona je potpunije i sveobuhvatnije regulisanje oblasti strateškog planiranja kao osnovne komponente razvoja javnih politika

28.06.2021.


Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, usvojen je Zakon o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj.

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić, rekla je da je cilj Zakona uspostavljanje jedinstvenog i funkcionalnog sistema planiranja i upravljanja održivim razvojem.

"Ovim zakonom uređuje se sistem strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Srpskoj, načela na kojima se zasniva strateško planiranje i upravljanje razvojem, institucionalni okvir, strateški i sprovedbeni dokumenti, izvori finansiranja za realizaciju razvojnih strateških prioriteta održivog razvoja i druga pitanja od značaja za strateško planiranje i upravljanje razvojem u Republici Srpskoj", rekla je ministarka Jujić u Narodnoj skupštini Republike Srpske obrazlažući zakonsko rješenje.

Ona je naglasila da je osnovni razlog za donošenje zakona potpunije i sveobuhvatnije regulisanje oblasti strateškog planiranja kao osnovne komponente razvoja javnih politika.

"Takođe, bitan razlog za donošenje zakona je usaglašen pristup strateškom planiranju zasnovan na istim metodologijama na oba nivoa vlasti u Republici Srpskoj - republički nivo i nivo jedinica lokalne samouprave, a što će doprinijeti uravnoteženom razvoju društva u svim segmentima", ukazala je ministarka Jujić.

Ona je navela da će donošenjem ovog zakona biti uspostavljeno dugoročno održiv i efikasan sistem strateškog planiranja i upravljanja razvojem, te biti stečeni uslovi za bolji pristup EU fondovima, kao i za povećanje apsorpcione moći i korištenje vanbudžetskih sredstava za finansiranje realizacije razvojnih prioriteta.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 24.06.2021.

Naslov: Redakcija