Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom rezervnom fondu RS

28.06.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 127. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi redefinisanja ograničenja ulaganja Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske, a sve s ciljem nastavljanja ostvarivanja pozitivnih rezultata u oblasti u kojoj ovaj fond djeluje.

Ovim izmjenama geografski se proširuje prostor za zajednička ulaganja Rezervnog fonda i međunarodnih finansijskih organizacija i multilateralnih razvojnih banaka sa BiH na zemlje članice EU, OECD i Cefte.

Takođe, predlaže se mogućnost ulaganja imovine Rezervnog fonda u dužničke hartije od vrijednosti kojima se ne trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, pod određenim uslovima.

Značajno redefinisanje ograničenja ulaganja Rezervnog fonda ogleda se i u predloženom povećanju mogućnosti ulaganja neto imovine Fonda u hartije od vrijednosti emitenta čije je sjedište izvan BiH sa dosadašnjih 20% na predloženih 35%.

Predmetne izmjene Zakona iskorišćene su i za neophodno preciziranje nadležnosti Nadzornog odbora Društva za upravljanje, u regulisanju određenih pitanja.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o Projektu "Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srpskoj".

Vlada Republike Srpske ocjenjuje da ostvareni rezultati projekata doprinose poboljšanju postojećih životnih uslova stanovnika i unapređenju kvaliteta javne usluge u oblasti vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda.

Vlada Republike Srpske nalaže resornim ministarstvima da pruže punu podršku u obezbjeđenju neophodnih bespovratnih sredstava bilateralnih donatora u cilju pune realizacije usvojenih Projektnih planova.

Generalni cilj Projekta koji se sprovodi u lokalnim zajednicanma u Republici Srpskoj je doprinos ekološki održivom ekonomskom razvoju kroz razvoj infrastrukture u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama, sa fokusom na unapređenju postojećih životnih uslova stanovništva i obezbijeđenju sprovođenja mjera za postizanje EU ekoloških standarda. Svrha Projekta je podrška održivom razvoju životne sredine i stvaranju lokalnog ekonomskog rasta, te stvaranju radnih mjesta kroz investicije u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu u Republici Srpskoj. Takođe, svrha projekta je implementacija mjera koje doprinose poboljšanju infrastrukture i pružanja usluga kojim se obezbjeđuje adekvatno (kvalitativno i kvantitativno) vodosnabdijevanje, odnosno odvodnja otpadnih voda i njihovo prečišćavanje u opštinama uključenim u Projekat.

Odobreni projekti (u ovom trenutku iz 27 opština učesnica) finansiraju se iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke (u iznosu od 50 miliona evra) iz grant sredstava IPA 2010 Dio 1 I Dio 2, IPA 2018, SIDA (Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju) i WBIF (Investicioni okvir za Zapadni Balkan). Ukupan iznos odobrenih grant sredstava je 19,3 miliona evra, a planirano je bilo da se Projekat finansira sa 50 milina evra kredita, 35 miliona evra granta i 15 miliona evra vlastitog učešća koje je u najvećoj mjeri bilo prikazano kao ulaganje u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu u proteklih 5 godina.

Do sada je po projektu potpisano ukupno 48 ugovora o radovima (ukupne vrijednosti 57,718,048.99 evra) i 14 ugovora o isporuci robe (ukupne vrijednosti 908,553.87 eura). Takođe su uložena i značajna sredstva u izradu projektne dokumentacije i usluge nadzora, čime je ukupan iznos ugovorenih radova, roba i usluga 63,313,645.90 evra. Kada su u pitanju ugovori o radovima, završeno je 41 ugovora, a 7 je još uvijek u toku. Izvršena plaćanja po odobrenim projektima iznose 57,278,206.19 evra.

Vlada Republike Srpske je, nakon razmatranja Informacije o pregovorima povodom zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske, donijela Odluku o izmjeni odluke o primjeni odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske.

Ovom odlukom važnost Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske produžena je do 30.06.2022. godine.

Vlada je donijela ovu odluku s obzirom da pored insistiranja Vlade Republike Srpske i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite od strane reprezentativnih sindikata u oblasti javnih službi nije došlo do formiranja Odbora za pregovore, u skladu sa odredbom člana 242. Zakona o radu.

Formiranje Odbora za pregovore je bila pretpostavka za otpočinjanje pregovora, a s obzirom da do toga nije došlo neophodno je bilo da Vlada Republike Srpske donese ovu odluku iz razloga što od primjene predložene odluke zavisi ostvarivanje prava po osnovu rada radnika zaposlenih u javnim službama Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o produženju roka za primjenu odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske do 30. juna 2022. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u iznosu od 750.000,00 KM.

Sredstva iz ove odluke raspoređuju se kako slijedi:

Redni br.

 

Nerazvijene opštine

 

1

Bratunac

27,421.50

2

Višegrad

18,834.00

3

Vlasenica

24,884.00

4

Donji Žabar

20,034.00

5

Kostajnica

25,434.00

6

Ljubinje

20,871.50

7

Nevesinje

23,671.50

8

Novi Grad

20,184.00

9

Petrovac

14,009.00

10

Petrovo

26,271.50

11

Ribnik

20,684.00

12

Rogatica

18,871.50

13

Han Pijesak

19,609.00

14

Šamac

23,921.50

15

Šipovo

18,871.50

Redni br.

 

Izrazito nerazvijene opštine

 

1

Berkovići

18,534.00

2

Vukosavlje

23,121.50

3

Istočni Drvar

15,921.50

4

Istočni Mostar

24,321.50

5

Istočni Stari Grad

17,271.50

6

Jezero

24,971.50

7

Kalinovik

17,684.00

8

Kneževo

22,721.50

9

Krupa na Uni

25,321.50

10

Kupres

18,534.00

11

Lopare

20,684.00

12

Novo Goražde

19,934.00

13

Osmaci

21,284.00

14

Oštra Luka

25,321.50

15

Pelagićevo

20,284.00

16

Rudo

26,321.50

17

Srebrenica

19,334.00

18

Trnovo

20,771.50

19

Čajniče

21,371.50

20

Šekovići

22,719.00

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa u svrhu izgradnje mosta u Ulici Braće Pišteljić u naselju Česma u Banja Luci, u skladu sa Regulacionim planom stambenog naselja "Česma – Mađir 1" i Regulacionim planom za uređenje obale Vrbasa, kao i Odluku o utvrđivanju opšteg interesa u svrhu izgradnje magistralnog puta M-I-111 (stara oznaka M-18) Brod na Drini – granica BiH/CG (Hum).

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Izvještajem o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1.1 - 31.12.2020. godine i Izvještajam o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period 1.1 -31.12.2020. godine, kao i sa izvještajima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, i to: Izvještajem o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2020. godinu, Izvještajem o radu za 2020. godinu i Izvještajem o finansijskom poslovanju za period 01.01‐31.12.2020. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 24.06.2021.

Naslov: Redakcija