Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA PRAVOSUĐA RS: Stvoreni uslovi za isplatu naknada zaposlenima

28.05.2024.


Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, po hitnom postupku.

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Miloš Bukejlović rekao je da se izmjenama i dopunama ovog zakona stvaraju pretpostavke da se zaposlenima mogu isplatiti naknade zbog prirode posla koju obavljaju, radi poboljšanja njihovog materijalnog položaja.

Obrazlažući ovaj akt, ministar Bukejlović je rekao da će visina naknade biti propisana odredbama posebnog kolektivnog ugovora za svako radno mjesto, pojedinačno.

On je dodao da zakon obuhvata zaposlene u sudovima, javnim tužilaštvima, Pravobranilaštvu, Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca, ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija i Sudskoj policiji Republike Srpske.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 23.05.2024.

Naslov: Redakcija