Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni zakoni o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH i o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH

28.05.2021.


Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na 18. sjednici usvojio je Zakon o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Usvojen je i Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o strancima, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Usvajanjem Izvještaja Zajedničke komisije oba doma o postizanju identičnog teksta Zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, Dom naroda PSBiH usvojio je i Zakon o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Dom naroda usvojio je izvještaje o radu zajedničkih komisija oba doma PSBiH za 2020. godinu, i to:

 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za lјudska prava,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove.

Dom nije usvojio delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića "kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda PSBiH sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi Zakon o kinematografiji Bosne i Hercegovine".

Na sjednici su usvojeni sljedeći izvještaji:

 • Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2020. godini;
 • Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2020. godinu;
 • Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za lјudska prava BiH za 2020. godinu;
 • Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2020. godinu;
 • Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2020. godinu.

Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2020. godinu. U vezi s ovim Godišnjim izvještajem, Dom je usvojio zaključke kojim poziva Centralnu banku BiH:

 1. da uloži više napora u izvršavanju zakonom dodijeljenih nadležnosti, uključujući i profitabilno upravljanje deviznim rezervama,
 2. da sugerira Upravnom odboru Centralne banke BiH da se politika deviznih rezervi revidira, ne ugrožavajući režim valutnog odbora, te da se prilagodi savremenim tendencijama međunarodnog finansijskog tržišta.

Za članove Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine imenovani su:

 • Elvir Lemeš iz bošnjačkog naroda,
 • Valentina Rupčić iz hrvatskog naroda,
 • Rajko Radovanović iz srpskog naroda,
 • Slavko Rolih iz reda ostalih.

Dom naroda dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Prvog amandmana na Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja i u vezi sa šestim potprojektom u okviru Projekta stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini,
 • Prijedloga odluke o ratifikaciji Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c2, poddionica Tunel Zenica – Donja Gračanica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa "Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan
 • Amandmana broj 2 na Sporazum o grantu u okviru investicionog granta SIDA-e BiH Munic WatSan, zaključen od i između Bosne i Hercegovine (korisnik) i Evropske investicione banke (banka) 30. 4. 2013. u Luksemburgu i 14. 5. 2013. u Sarajevu, izmijenjen 25. 9. 2018. (Sporazum o grantu),
 • Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c2, poddionica Buna – Počitelj) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicionu podršku iz programa "Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan"

IZVOR: Vebsajt Parlamentarne skupštine BiH, 27.05.2021.

Naslov: Redakcija