Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti socijalne zaštite RS i Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata RS

28.05.2020.


20. maja 2020. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i pedeset i šesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Među ostalim odlukama koje su donesene na toj sjednici, pomenućeno, ilustracije radi, da je Ustavni sud donio odluku u predmetu broj U-5/19 kojom je utvrdio da je član 35. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti socijalne zaštite Republike Srpske u nesaglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o radu. Neustavnost navedenih normi Ustavni sud je utvrdio s obzirom na činjenicu da su potpisnici ugovora osporenim odredbama propisali veći iznos novčane kazne koja se može izreći radniku u disciplinskom postupku od one koja je određena relevantnim odredbama Zakona o radu. Ovakvim normiranjem, ocjenio je Ustavni sud, došlo je do povrede ustavnog načela zakonitosti kojim je određeno da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

Ustavni sud je takođe donio i odluku broj U-68/19 kojom je utvrdio, između ostalog, da član 11. stav 1. tačka 8) i stav 2. u dijelu koji glasi: "... a dodjelom nepovratnih novčanih sredstava samo u visini razlike između iznosa naplaćene ratne nematerijalne štete i iznosa iz člana 6. ove uredbe." Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata Republike Srpske nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-oslobodilačkog rata Republike Srpske. Ustavni sud je, naime, ocijenio da su pravo na stambeno zbrinjavanje i pravo na naknadu ratne štete potpuno različita prava koja se ostvaruju po različitim, zakonom propisanim uslovima, te da se uredbom, kao podzakonskim aktom, ne mogu dovoditi u vezu na način da se ostvarivanje jednog prava – prava na stambeno zbrinjavanje, uskraćuje ukoliko je realizovano drugo pravo, odnosno pravo na naknadu ratne štete. Ovakva ograničenja i uslovaljavanje prilikom ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje ne predviđa Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-oslobodilačkog rata Republike Srpske, zbog čega je Ustavni sud ocijenio da je osporenim propisivanjem narušeno ustavno načelo zakonitosti.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-24/19, U-33/19, U-84/19 i U-1 08/19 kojom je odbijen prijedlog, odnosno nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih normativnih akata.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 20.05.2020.

Naslov: Redakcija