Zastava Srbije
glavna-slika

SRPSKA RAZMATRA MOGUĆNOST UVOĐENJA KAZNE DOŽIVOTNOG ZATVORA ZA NAJTEŽA KRIVIČNA DJELA

28.05.2019.


Nakon što je u Srbiji usvojen Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019), kojim je, u skladu s prijedlogom Fondacije "Tijana Jurić", predviđena doživotna robija za teško ubistvo, silovanje, te obljubu nad djetetom, trudnicom i nemoćnim licem, velike su šanse da primjena ovakve kaznene politike zaživi i u RS.

Naime, pojedini poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske najavljuju da će insistirati da u Krivični zakonik Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017 i 104/2018 - odluka US) uđe takva kazna, a podršku imaju i od ostalih kolega, s tim što pravnici ističu da, ipak, treba biti oprezan.

Igor Žunić, izjavio je da je pratio dešavanja u procesu donošenja izmjena Krivičnog zakona u Srbiji u vezi s uvođenjem doživotnog zatvora za djela teškog ubistva djeteta, silovanja djeteta sa smrtnim ishodom, ubistva trudnice i nemoćne osobe.

IZMJENE: "Očekujemo da se tokom pripreme izmjena Krivičnog zakonika usvoje naše inicijative i da oni koji svirepo ubiju dijete, siluju, ubiju trudnicu i nemoćnu osobu nemaju nikada više mogućnost da to djelo i ponove", naglasio je Žunić.

Anton Kasipović, ministar pravde RS, potvrdio je da će prilikom izrade izmjena i dopuna Krivičnog zakonika u Srpskoj biti razmotrena rješenja iz zakonika koji je usvojila Srbija i da je stav Vlade Srpske da dodatno budu pooštrene sankcije za najteža krivična djela, ali da će se sve raditi uz mišljenje stručnjaka.

"U Ministarstvu pravde RS smo s velikom pažnjom pratili pripreme za promjenu krivičnog zakonodavstva u Srbiji, jer prilikom izrade našeg Krivičnog zakonika vodimo računa o uporednim zakonodavstvima u zemljama u okruženja", kaže on.

Kasipović je podsjetio da je u Republici Srpskoj, prilikom usvajanja Krivičnog zakonika 2017. godine znatno pooštrena kaznena politika.

"Uz stručna mišljenja ćemo i sada raditi na ovom zakonskom rješenju, jer je riječ o ozbiljnom pitanju. Vodićemo računa o usklađenosti s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima", dodao je Kasipović.

PREVENCIJA: Milan Petković, potpredsjednik NS RS, ističe da se postavlja pitanje koliko je u Srbiji, pri izradi "Tijaninog zakona", konstatovana stručna javnost, odnosno pravnici.

"Mislim da uvođenjem doživotne kazne zatvora mi u pravnom pogledu idemo korak nazad. Smatram da je u krivičnom zakonodavstvu mnogo bitnija prevencija od represije", naveo je Petković.

Kako pojašnjava, ako bi se nekome izrekla doživotna kazna zatvora, postavlja se pitanje koji je motiv tog osuđenika da ima bolje vladanje ili eventualno ne ponovi takvo krivično djelo u toku izdržavanja kazne.

"Mislim da bi se, ako se u RS bude išlo na izmjenu Krivičnog zakonika, u tom dijelu gdje bi se predložilo uvođenje kazne doživotnog zatvora, morali konsultovati pravni stručnjaci, koji imaju iskustvo, pa da vidimo koje su prednosti, a koji nedostaci", rekao je Petković, a koji je po struci pravnik.

Trenutne kazne u RS

Ako je silovano dijete starije od 15 godina, ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način, ili od strane više lica, ili iz mržnje, ili je nastupila teška povreda, teško narušenje zdravlja ili trudnoća silovanog ženskog lica, učinilac će biti kažnjen od pet do 15 godina.

Ako je usljed obljube ili s njom izjednačene polne radnje nastupila smrt žrtve, učinilac će biti kažnjen kaznom od najmanje deset godina.

Ko izvrši obljubu ili s njom izjednačenu polnu radnju sa djetetom mlađim od 15 godina, kazniće se od dvije do deset godina. U nekim slučajevima kazna može biti od pet do 15 godina, ali i kazna dugotrajnog zatvora.

Kaznom zatvora od najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kazniće se ko ubije dijete ili ženu za koju zna da je trudna.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Dragan Sladojević, 23.05.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija