Zastava Srbije
glavna-slika

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNIM KASAMA: Ako poreski obveznik, u roku od 72 sata od izvršenja prekršaja za koji se izriče mjera zabrane obavljanja djelatnosti, plati izrečenu prekršajnu novčanu kaznu, ta mjera neće biti izvršena

28.05.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama.

Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za 2019–2021. godinu Vlada Republike Srpske je predložila, a Narodna skupština Republike Srpske podržala ciljeve, mjere i pravce razvoja privrede Republike Srpske u periodu za koji se ovaj dokument usvaja.

Jedan od osnovnih ciljeva kojem sve ekonomije teže jeste smanjenje sive ekonomije. Siva ekonomija je prisutna u skoro svim segmentima poslovanja, ali je najizraženija u segmentu prometa robe i usluga. Stoga, jedan od najjačih alata za borbu protiv sive ekonomije jeste stvaranje jasnih uslova za evidentiranje prometa robe i usluga i uspješna kontrola tog prometa. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama predložen je u cilju jačanja kontrole prometa i usluga putem fiskalnih kasa.

Naime, ovim prijedlogom precizira se izricanje zaštitne mjere zabrane obavljanja djelatnosti i jasno se određuju uslovi u kojima Poreska uprava Republike Srpske može, odnosno mora izreći tu mjeru, te se jasno određuje njeno trajanje.

Takođe, kao izuzetak uvodi se mogućnost da ako poreski obveznik, u roku od 72 sata od izvršenja prekršaja za koji se izriče mjera zabrane obavljanja djelatnosti, plati izrečenu prekršajnu novčanu kaznu, ta mjera neće biti izvršena.

Mjera zabrane obavljanja djelatnosti prema odredbama važećeg Zakona o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 69/2007, 1/2011, 65/2014 i 21/2015) izriče se uvijek u trajanju najmanje od 15 dana, a sada je predloženo njeno produženje na najmanje 30 dana, dok su u slučaju ponovljenog prekršaja za koji se izriče mjera zabrane obavljanja djelatnosti sankcije određene u dvostrukom trajanju, tako da mjera iznosi 60 dana. Plaćanje novčane kazne određene su od 8.000 KM do 16.000 KM, s tim da je i u ovom slučaju propisano da se mjera iz člana 85. st. 31, 33. i 34. ovog zakona neće izvršiti ukoliko poreski obveznik u roku od 72 sata od izricanja usmenog rješenja dostavi ovlašćenom inspektoru dokaz o uplati novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom za izvršeni prekršaj iz čl. 90a. ili 90b. ovog zakona.

Prilikom odmjeravanja dužine trajanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti, kao i ostalih sankcija u ovom zakonu, predlagač je naročito imao u vidu istu mjeru u zakonima u zemljama u okruženju, kao i činjenicu da se mjera zabrane obavljanja djelatnosti prema odredbama važećeg Zakona morala izvršiti. Izmjenama Zakona propisuje se da u slučaju neizdavanja računa i neregistrovanja prometa, kao najčešćih i najznačajnijih povreda Zakona, mjera zabrane obavljanja djelatnosti zavisi od samog obveznika, odnosno mjera se neće izvršiti ukoliko obveznik u roku od tri dana dostavi ovlašćenom inspektoru dokaz o uplati novčane kazne izrečene za taj prekršaj.

U ovom dijelu bitno je napomenuti da je predlagač prilikom odmjeravanja kazni imao u vidu i odredbe Zakona o prekršajima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 63/2014, 36/2015 - odluka US, 110/2016 i 100/2017), kojima je propisano da ukoliko okrivljeni protiv kojeg je izdat prekršajni nalog prihvati odgovornost i, najkasnije u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga, plati polovinu izrečene novčane kazne, oslobađa se plaćanja druge polovine izrečene novčane kazne.

Predlažući ovakva rješenja obrađivač je imao u vidu i činjenicu da mogućnost izricanja bilo koje sankcije isključivo i uvijek zavisi od samog obveznika, jer je obveznik taj koji bira određeno ponašanje, pa samim tim i ponašanje suprotno zakonu za koje je propisano sankcionisanje.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 24.05.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija