Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PROBLEMI U SPROVOĐENJU NAPLATE PORESKOG DUGA U RS-U

28.05.2018.


U Republici Srpskoj (RS) je potrebno poboljšati efikasnost odgođenog plaćanja poreskog duga, utvrdila je Glavna služba za reviziju javnog sektora.

Ističu da je poreski dug smanjen sa blizu 1,5 milijardi KM u 2013. na blizu 1,2 milijarde u 2016.godini.

Međutim, podatke o kretanju poreskog duga treba uzeti sa rezervom, jer u ovaj iznos nisu uključene obaveze obuhvaćene rješenjima o odgođenom plaćanju poreskog duga i reprogrami koje je Vlada RS odobrila odlukama iz ranijeg perioda.

Kada su u pitanju rješenja o odgođenom plaćanju, odnosno iznos poreskog duga obuhvaćen rješenjima o odgođenom plaćanju, njihova vrijednost je značajno rasla u proteklih nekoliko godina, a tek u 2016. godini došlo je do zaustavljanja njihovog rasta.

Nakon provedene revizije učinka posebnog načina naplate poreskog duga, upozorili su i na dugo vrijeme trajanja postupka donošenja rješenja o odgođenom plaćanju, koje je u značajnom broju slučajeva višestruko duže od propisima predviđenih rokova.

Problem su i podijeljene nadležnosti na odobravanju odgođenog plaćanja poreskog duga, nejednako postupanje po donesenim rješenjima i nemogućnost Poreske uprave RS da naplati dug.

I važeća regulativa (zakonski i podzakonski akti), kojom je uređeno odgođeno plaćanje poreskog duga, ne obezbjeđuje u potpunosti efikasno postupanje nadležnih institucija.

Revizori su naveli i da Ministarstvo finansija i Poreska uprava RS nisu pravovremeno pokretali postupke ukidanja rješenja za poreske obveznike koji ne ispunjavanju utvrđene obaveze te da postoje različite prakse u pogledu ukidanja rješenja takvim neplatišama.

Nalazi revizije pokazuju da nakon ukidanja rješenja o odgođenom plaćanju, u značajnom broju slučajeva protekne i nekoliko mjeseci do pokretanja postupka prinudne naplate, u pojedinim slučajevima i preko godinu dana.

U periodu 2013 - 2016. godine, odbačeno je oko 700 zahtjeva za odgođeno plaćanje poreskog duga. Osnovni uzrok odbacivanja zahtjeva je bio neblagovremeno podnošenje i nekompletnost dokumentacije, dok je zanemariv broj odbačen zbog neosnovanosti zahtjeva.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 26.05.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772