Zastava Srbije

PRAVILNIK O UPRAVLjANjU OTPADOM OD ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA U RS: Propisano odvojeno prikupljanje i reciklaža

28.04.2023.


Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS donijelo je Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda("Sl. glasnik RS", br. 36/2023 - dalje: Pravilnik).

Ovim pravilnikom propisuju se lista električnih i elektronskih proizvoda, mjere zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, način i postupak upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.

Cilj ovog pravilnika je uspostavljanje sistema upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda na način da se odvojenim sakupljanjem i tretmanom spriječi ili smanji štetni uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

U pravilniku se između ostalog navodi da se EE otpad ne miješa sa komunalnim otpadom, drugom vrstom otpada i sa drugim materijama ili materijalima koji nisu otpad, kao i da sav sakupljeni EE otpad predaje se na tretman.

Sakupljanje ovog otpada obavlja lice ovlašćeno za sakupljanje.

Preduslovi za obavljanje djelatnosti tretmana EE otpada su:

1) da se razdvoji opasan od neopasnog otpada;

2) da se postupak tretmana obavlja na nepropusnoj podlozi u natkrivenom ili zatvorenom objektu;

3) da se demontirani dijelovi EE otpada skladište na način propisan dozvolom koja se izdaje u skladu sa Zakonom;

4) EE otpad za čiji tretman nema tehničkih i tehnoloških uslova u Republici Srpskoj se izvozi.

U njemu se ističe i da reciklažno dvorište preuzima EE otpad od fizičkog lica kao krajnjeg korisnika. U reciklažnom dvorištu na vidnom mjestu obavezno se postavlja obavještenje o mogućnosti predaje, odnosno o obavezi preuzimanja EE otpada.

U elektronski otpad spadaju između ostalog: frižideri, zamrzivači, računari i računarska oprema, rasvjetana tijela, mašine za pranje veša i drugi uređaji.

Pravilnik je donijet 30. marta 2023., a stupio je na snagu 27. aprila 2023. godine

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 24.04.2023.

Naslov: Redakcija