Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST: Ministarstvo finansija RS ukazuje da je igre na sreću nemoguće uvesti u PDV sistem

28.04.2021.


Vlada Republike Srpske ne podržava Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koje bi trebalo da omoguće da se i igre na sreću uvrste u postojeći PDV sistem, jer ih je nemoguće sprovesti u praksi, kažu u Ministarstvu finansija Srpske.

Komentarišući ovaj prijedlog Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu parlamenta BiH, o kojem bi trebalo da se raspravlja na sjednici u srijedu, 28. aprila, iz resornog ministarstva Srpske ističu da se postavlja pitanje šta je dodata vrijednost u ovom slučaju i o kojoj vrsti prometa se radi, kada rezultat igre zavisi od slučaja ili nekog neizvjesnog događaja u igri.

"Ne radi se o klasičnom prometu usluga uz naknadu, u kojoj je jasno vidljivo lice koje pruža usluge i lice koje prima usluge, a koje za te usluge plaća naknadu", kažu iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

Iz resornog ministarstva podsjećaju da je i u zemljama u okruženju oslobađanje igara na sreću od plaćanja PDV-a uređeno na isti način kao i u BiH, što je u skladu sa Šestom direktivom EU iz 2006. godine.

Iz Ministarstva finansija Srpske ukazuju da se igre na sreću oporezuju direktnim porezima, što u BiH znači da je svaki entitet nadležan za uređivanje sistema priređivanja igara na sreću na svojoj teritoriji, te je samim tim i ovo djelatnost od javnog interesa i isključivo pravo Srpske.

S obzirom na to da se prijedlog SDA odnosi na indirektne poreze, iz Ministarstva finansija Srpske podsjećaju i da treba voditi računa o tome da politiku indirektnog oporezivanja utvrđuje Savjet ministara na prijedlog Upravnog odbora UIO BiH, koji je nadležan za pokretanje pripreme zakonskih propisa u vezi sa indirektnim oporezivanjem i njihovih izmjena.

Iz Ministarstva finansija Srpske ističu da nije tačno obrazloženje predlagača ovih izmjena da je nepravičan i neodrživ trenutni način oporezivanja igara na sreću u odnosu na drugu robu i usluge.

"S obzirom na to da je Zakon o igrama na sreću 'leks specijalis', njime su uređeni iznosi naknada za priređivanje igara na sreću, pojedinačno za svaku vrstu igara, uključujući i jednokratne naknade i naknade za licence, a propisane su i stope i način plaćanja poreza na dobitke, koji se nakon odbitka poreza isplaćuju dobitnicima", pojašnjavaju u resornom Ministarstvu.

Ovaj prijedlog SDA osudili su i mnogobrojni ekonomski analitičari, navodeći da on služi samo u svrhu političkih prepucavanja, a ne realne procjene, jer je potpuno bespredmetna rasprava o tome da bude uveden PDV i za ovu djelatnost.

U 2020. prihodi od igara na sreću u budžetu Srpske su iznosili 50 miliona KM, dok su za 2021. planirani u iznosu od 80 miliona.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Nezavisne, 24.04.2021.

Naslov: Redakcija