Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeno osam zakona, dva nacrta zakona, dvije strategije i tri nacrta strategija

28.04.2017.


Narodna skupština Republike Srpske je u prvom dijelu 18. redovne sjednice tokom "Dana za glasanje" usvojila osam zakona, dva nacrta zakona, dvije strategije i tri nacrta strategija.

Usvojeni su:

  • Zakon o društvima za osiguranje - po hitnom postupku,
  • Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju,
  • Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske,
  • Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda u Republici Srpskoj,
  • Zakon o turizmu,
  • Zakon o ugostiteljstvu,
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama i
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha.

Poslanici su usvojili Nacrt zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko-socijalnom savjetu, uz zaključak da se nacrt zakona uputi u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Narodna skupština usvojila je Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021. godine – "Znanje za razvoj" i Strategiju unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017-2026.

Poslanici su usvojili i Nacrt strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine, Nacrt strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017-2021. godine, uz zaključak da se uputi u javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Usvojen je Nacrt strategije razvoja kulture Republike Srpske 2017 – 2022.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zaključio je prvi dio 18. redovne sjednice, a nastavak sjednice zakazao za srijedu, 10. maja u 10.00 časova.

PREOSTALE TAČKE DNEVNOG REDA:

- Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u 2016. godini;

- Izvještaj o izvršavanju poslova i zadataka u vezi sa realizacijom popisnih aktivnosti i objavljivanjem rezultata popisa;

- Izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012-2016. godina, za period 01.01.2012.godina-31.12.2016. godina;

- Izvještaj o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za period 1.1 – 31.12.2016. godine;

- Poseban izvještaj o usaglašavanju zakona i drugih propisa Republike Srpske sa pravnim standardima za ravnopravnost polova;

- Izvještaj o stanju i položaju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj 2003 – 2016;

- Godišnji izvještaj o aktivnostima Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2016. godinu;

- Informcija o odlukama o pomilovanju u 2016. godini;

- Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2016. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije;

- Informacija o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika januar – decembar 2016. godine;

- Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019) za 2015. i 2016.godinu;

- Informacija o realizaciji Programa razvoja sporta i Strategije razvoja sporta u Republici Srpskoj za 2016. godinu;

- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 64,9998% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudnici željezne rude "Ljubija", Prijedor, metodom neposrednog odabira kupca;

- Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanju;

- Izbor i imenovanja.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 27.04.2017.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija