Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Izvještaj o izmjenama izbornog zakonodavstva i više prijedloga zakona


Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je 27. aprila 2016. godine Izvještaj o radu Interresorne Radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH.

Dom naroda usvojio je Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije za povratak u BiH, sa zaključcima parlamentarne komisije.

Dom naroda usvojio je u drugom čitanju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara BiH.

Bez parlamentarne rasprave usvojen je i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odlikovanjima BiH, u drugom čitanju, koji predviđa uvođenje Ordena srebrnog grba BiH sa mačevima za ispoljenu izuzetnu hrabrost i požrtvovanje vojnih lica u prirodnim, tehničkim i drugim katastrofama.

U prvom čitanju delegati su razmotrili Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, sa negativnim mišljenjem Ustavnopravne komisije.

Predlagač zakona, Mario Karamatić, pozvao je da se zakon vrati komisiji, što je i učinjeno, te će se ovaj zakon ponovo naći pred Ustavnopravnom komisijom.

Predloženi zakon predviđa brisanje odredbe o zabrani uzgoja životinja u svrhu proizvodnje krzna, koja bi trebala stupiti na snagu 2018. godine.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je podržao principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini.

Između ostalog, izmjenama i dopunama Zakona, u skladu s odgovarajućim direktivama Vijeća Evropske unije, dopunjava se zabrana diskriminacije u BiH i po osnovu dobi i invaliditeta te definiše uznemiravanje kao oblik diskriminacije.

Prema mišljenju Direkcije za evropske integracije, ovaj zakon ima visoki nivo usklađenosti s evropskom  pravnom stečevinom (acquis).

Delegati su podržali i principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku.

Cilj donošenja predloženog zakona je unapređenje postojećih procedura te prevazilaženje pojedinih nedorečenosti u postojećim odredbama, koje su identifikovane u postupku primjene Zakona, a kojima bi se omogućila dosljednija primena njegovih odredaba.

Prijedlogom zakona unaprijeđena su postojeća zakonska rješenja u skladu s osnovnim načelima javne uprave i olakšavanja pristupa i ostvarivanja prava građana u postupku u upravnim organima.

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku u Sudu BiH prilikom glasanja o principima nije dobio potrebnu entitetsku podršku iz RS-a pa će biti upućen na usaglašavanje Kolegiju Doma.


Izvor: Vebsajt BHRT i Vijesti, 27.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772