Zastava Srbije

ODRŽAN SASTANAK SA ČLANOVIMA MISIJE STRUČNE PROCJENE EVROPSKE KOMISIJE O STANJU U OBLASTI SLOBODE IZRAŽAVANJA U BIH


U koordinaciji Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske 27. aprila 2016. godine je održano više sastanaka između predstavnika republičkih institucija i članova Misije stručne procjene Evropske komisije o stanju u oblasti slobode izražavanja u Bosni i Hercegovini.

U sastancima su učestvovali narodni poslanici i predstavnici Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje i Odbora jednakih mogućnosti Narodne skuštine Republike Srpske, predstavnici Ministarstva saobraćaja i veza, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Biroa za odnose sa javnošću Generalnog sekretarijata Vlade Repbulike Srpske, Republičke uprave za inspekcijske poslove i Okružnog tužilaštva Banja Luka.

Predstavnici Misije razgovarali su sa predstavnicima republičkih institucija o zakonodavnom, institucionalnom i provedbenom okviru u oblasti slobode medija i slobode izražavanja u Republici Srpskoj, kao i o funkcionisanja javnog RTV servisa Republike Srpske.

Pored predstavnika Evropske komisije i delegacije EU u BiH, u sastavu Misije bili su eksperti iz Austrije i Danske.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, 27.4.2016.